Base ng Kaalaman ng Taxsee Driver

Dito mo mahahanap ang mga sagot sa mga madalas na itanong at mga praktikal na payo sa paggamit ng app.

Para higit na maunawaan ang mga pasikot-sikot ng trabaho, makipag-usap nang maayos sa mga pasahero, at malaman kung paano patataasin ang iyong kita at rating, i-click ang naaangkop na tab.

Kalagayan ng sasakyan. Paano palitan ang iyong sasakyan sa app

Dapat na makapagbigay ng maginhawa, komportable, at ligtas na sakay para sa mga pasahero ang mekanikal na kondisyon, katawan, at loob ng sasakyan. Nasa maayos na kondisyon din dapat ang mga ilaw, sinturong pangkaligtasan, at lock ng pinto.

Tandaang puwedeng mag-iwan ng negatibong feedback ang mga pasahero kung hindi sila nasiyahan sa kondisyon ng iyong sasakyan.

Sa Taxsee Driver, puwede kang magpalit ng sasakyan na gagamitin mo para kumpletuhin ang mga order. Para gawin ito, piliin ang sasakyang kailangan mo mula sa listahan ng mga available na sasakyan sa profile ng driver.

Mayroong tatlong paraan para magdagdag ng sasakyan sa listahang ito.

 1. Sa menu ng app, piliin mo ang "Ipakita ang profile" → "Sasakyan" → "Magdagdag ng sasakyan". Punan ang mga patlang at i-click ang "Ilagay".
 2. Sa iyong personal na account, seksyong "Profile", piliin mo ang "Ilagay ang sasakyan".
 3. Sa iyong personal na account, ang seksyong "Feedback", ilagay mo ang nakakaangkop na paksa at uri ng mensahe. Isulat mo ang gawâ, numero ng plaka, kulay at taon ng paggawâ ng isang sasakyan.

Makakatanggap ng abiso ang Driver ng Taxsee tungkol sa pag-verify ng litrato.

Mayroong dalawang paraan para mag-alis ng sasakyan mula sa listahan:

 1. Sa seksyong "Profile" ng personal na account, i-click ang icon na sa tapat ng gustong sasakyan.
 2. Sa tab na "Menu" sa app, i-tap mo ang "Ipakita ang profile". Sa seksyong "Sasakyan", piliin ang sasakyang kailangan mo at i-tap ang icon na krus.

Komunikasyon

Kapag sumakay ang pasahero sa iyong sasakyan, bumati sa kanya at tingnan ang ruta ng biyahe. Pagkatapos, i-click ang "Tara na" at simulan ang pagmamaneho.

Huwag piliting makipag-usap sa pasahero. Kung ang pasahero ang unang nagsalita, ipagpatuloy ang pag-uusap at siguruhing maging magalang sa lahat ng pagkakataon.

Kapag nakatagpo ng pasaherong masungit o mahirap pakitunguhan, maging mapagpasensya, manatiling kalmado, at subukang maghanap ng kompromiso.

Pagkatapos ng biyahe, puwede itong i-rate ng pasahero. Ang mataas na rating ay dumedepende sa kung gaano ka kagalang at kagiliw sa pasahero.

Pamamahagi ng mga order

Ang mga order ay awtomatikong ipinamamahagi ng system, nang walang tulong mula sa mga manager at mga operator.

Makakatanggap ka ng mga order sa pamamagitan ng AUTO, ng mungkahi ng order, o ng paggawa mismo ng kahilingan. Maghahanap ang system ng naaangkop na driver batay sa maraming salik, kabilang ang:

 • distansya sa pagitan ng driver at address ng pick-up;

 • pagkakaroon ng priyoridad;

 • status: mas malamang na makatanggap ng order ang isang available na driver kaysa sa driver na kasalukuyang kumukumpleto ng isang order;

 • rating;

 • klase at kondisyon ng sasakyan: kung mas maganda at mas nasa kondisyon ang sasakyan, mas malaki ang tsansang makakuha ng order ang driver nito;

 • kung tumutugma ang sasakyan sa kagustuhan ng pasahero: halimbawa, maghahanap ang system ng sasakyang may air conditioning kung hiniling ito ng pasahero at inilagay sa kanyang order.

Sinisikap ng organisasyong makapagbigay ng mabilis na pagdating ng sasakyan at mataas na kalidad ng serbisyo para sa mga pasahero. Puwede mong maimpluwensyahan ang pamamahagi ng mga order sa pamamagitan ng pagkuha ng priyoridad, pagpapataas ng rating, at pagpapabuti ng kondisyon ng sasakyan.

Awtomatikong pag-assign ng order

Binibigyang-daan ng mode na auto na pag-assign na awtomatiko mong matanggap ang mga order na pinakamalapit sa iyo nang wala nang karagdagang kahilingan mula sa pasahero. Gumagana lang ang auto na pag-assign kapag naka-on ang GPS.

Huwag tanggihan ang mga order na awtomatikong in-assign. Malapit lang mga ito at walang espesyal na kahilingan mula sa pasahero. Kapag tinanggap ang ganitong mga order, makakatipid ka ng gasolina at oras, at mababawasan ang pagbiyahe mo nang walang sakay.

Karaniwang may pinakamababang komisyon ang ganitong mga order.

Pagmumungkahi ng order

Posibleng magmungkahi ang system sa iyo ng pinakamalalapit na order para hindi mo na kailangang mag-aksaya ng oras sa pagpili ng mga ito mula sa listahan. I-enable o i-disable mo man ang AUTO, makakatanggap ka pa rin ng mga iminumungkahing order.

Karaniwang mas mababa ang komisyon para sa ganitong order. Ang mga kahilingang ipinadala sa tulong ng app ay mas binibigyan ng priyoridad kaysa sa mga kahilingang ikaw mismo ang nagpadala.

Mga nakaiskedyul na order

Makikita mo ang mga order na ginawa para sa isang takdang oras sa tab na Mga nakaiskedyul na order. Puwede kang pumili ng order na hihilingin o maghintay ng abiso ng pag-assign. Puwede mong tingnan ang mga naka-assign sa iyong mga nakaiskedyul na order sa tab na "Aking mga nakaiskedyul na order".

Kapag malapit na ang takdang oras, makakatanggap ka ng abiso na kailangan mo nang sunduin ang pasahero o tanggihan ang order. Kapag hindi mo pinansin ang abiso, makakatanggap ka ng isang naka-automate na tawag na may isa pang abiso. Kapag hindi mo sinagot ang naka-automate na tawag o wala kang ginawa matapos mong matanggap ito, awtomatikong maaalis sa iyo ang pagkaka-assign ng order pagkatapos ng 2 minuto.

Kung kailangan mong tanggihan ang nakaiskedyul na order, gawin ito nang hindi bababa sa 30 minuto bago ang oras na itinakda ng pasahero. Kung hindi, posibleng wala nang panahon para mai-assign sa ibang driver at matanggap ang order, na magreresulta sa negatibong reaksyon ng pasahero, mababang rating, at paglabag sa aming patakaran.

Karaniwang mas mababa ang komisyon para sa ganitong mga order kaysa sa mga order na ginawa sa kasalukuyang oras.

Order chain

Puwede kang kumumpleto ng magkakasunod na order. Habang nasa biyahe at sakay ang isang pasahero, posible kang padalhan ng isa pang order, na may address ng pick-up na malapit sa address na pupuntahan ng iyong kasalukuyang order. Kung handa ka nang tanggapin ang susunod na order, i-click ang "Kumpirmahin". Kailangan mong kumpirmahin ang pag-assign na ito kada 5 minuto hanggang matapos ang kasalukuyan mong biyahe.

Puwedeng ikaw mismo ang pumili ng susunod na order para sa iyong "Order chain". Awtomatikong makakansela ang isang order kapag hindi ito nasimulan sa loob ng 15 minuto pagkatapos ma-assign.

Makakatulong ang "Order chain" na mabawasan ang panahong wala kang sakay sa pagitan ng mga order, at kung gayon, madadagdagan ang iyong kita.

Paano pamahalaan ang mga order

Dumarating ang karamihan ng mga order nang mga rush na oras (6:00 - 9:00 nang umaga at 4:00 nang hapon - 8:00 nang gabi). Kung mas maraming order ang tatanggapin mo, mas malaki ang kikitain mo.

Agad-agad na i-update ang mga status mong "Dumating na", "Tara na", "Nakumpleto".

I-click lang ang "Dumating na" pagkarating sa lugar ng pick-up. Ang maagang pagpapadala ng abiso ay posibleng pagsimulan ng problema, dahil karaniwang sinusundan ng mga pasahero ang pag-usad ng naka-assign na sasakyan sa mapa.

Kapag ang kliyente ay nasa loob ng sasakyan, batiin mo siya at linawin ang mga detalye ng pagsasakay. Siguraduhing may mga tamang address sa order. Kung mayroong isang error, ipagbigay-alam mo ang pasahero na ang presyo ay magbabago at iwasto mo ang order sa app. Pagkatapos nito pindutin ang "Tara na" at magsimulang magmaneho.

Pagkatapos maihatid ang pasahero sa pupuntahan nito at makatanggap ng bayad, i-click ang "Kumpletuhin". Huwag kaagad isara ang order: makakatulong itong maiwasan ang problema kapag humiling ang pasahero na ipagpatuloy ang biyahe.

Kung tapos na ang biyahe pero hindi mo ito nakumpleto sa app, ang kahilingan mo para sa susunod na order ay mapoproseso pagkatapos ng mga kahilingan ng mga drayber na may status na "Available" at "Huwag Mag-assign". Hindi awtomatikong mag-a-assign sa iyo ng order hangga't hindi mo itinatakda ang tamang status.

Ang mga order na walang tinukoy na eksaktong address ng pick-up ay tinatawag na "Hindi naprosesong". Bago isagawa ang mga ito, makipag-ugnayan muna sa pasahero, itanong sa kanya ang kanyang lokasyon, at ilagay ang address ng pick-up sa editor ng ruta.

Puwedeng gumawa ang pasahero ng isang "Hindi naprosesong" order sa pamamagitan ng pag-iwan ng impormasyon ng ruta sa voicemail. Pakinggan ang impormasyong ito at ilagay sa editor ng ruta.

Kung malayo ka sa address ng pick-up, tawagan ang pasahero, ipaalam sa kanya na papunta ka na, at kumpirmahin ang address ng pick-up. Libre ang lahat ng tawag. Puwede mong simulan ang pakikipag-usap nang ganito: "Magandang araw! Ako po ang driver mula sa serbisyo ng taxi na Maxim. Papunta na ako sa inyo. Nasa {address ng pick-up} po ba kayo? Okay lang po bang maghintay kayo nang kaunti?"

Kung alam ng pasahero na may pag-usad sa kanyang order, mas mababa ang posibilidad na magkansela ito at mababawasan ang panahong bumibiyahe ka nang walang sakay.

Magpatuloy ng isang saradong order

Puedeng ibalik ang order sa trabaho kung nakansela ito nang hindi sinasadya, o ang kliyente, matapos ang pagkumpleto, ay nagpasyang magpatuloy ng pagsakay.

Punta ka sa mga Order→ Mga nakaraang biyahe→ Piliin ang kinakailangan→ Mga Aksyon→Ipagpatuloy ang pagtutupad. Lalagyan ng sistema ang isang order mula sa address kung saan kailangang kunin ang kliyente.

Tukuyin ang ruta ng biyahe, gumawa ng mga pagbabago, kung kailangan, at kumpletuhin mo ang order.

Paghihintay

Kapag nagsasagawa ka ng order sa kasalukuyan, magsisimula ang timer para sa libreng paghihintay sa pasahero pagkatapos mong ipaalam sa pasahero na dumating ka na sa address ng pick-up.

Kapag kumukumpleto ka ng isang nakaiskedyul na order, magsisimula ang libreng paghihintay sa nakaiskedyul na oras ng pick-up, pagkatapos mong ipaalam sa pasahero na dumating ka na.

Para masubaybayan nang tama ang tagal ng may bayad na paghihintay, gamitin ang function na "Simulan ang may bayad na paghihintay".

Kapag tumanggi ang pasaherong bayaran ang paghihintay, huwag makipagtalo. Huwag gumawa ng mga sitwasyon ng hindi pagkakasundo.

Mga Ekstra

Kinakatawan ng mga icon ng Mga ekstra ang mga dagdag para sa order. Mag-click sa icon para makita ang pangalan at halaga ng ekstra.

Kapag dumating ang pasahero na may kasamang alagang hayop o dalang bagahe, at hindi bahagi ng order ang ekstrang iyon, kausapin ang pasahero tungkol sa pagdagdag ng ekstra at pagbabago ng order. Ang pagkontak sa operator ay magpapababa ng iyong rating.

Kapag tumanggi ang pasaherong bayaran ang ekstra, huwag makipagtalo. Huwag magsimula ng hindi pagkakasundo.

Inirerekomenda namin ang pagkakaroon ng isang upuang pambata sa kotse, mga wire para sa pagsisimula ng makina, at kabitan para sa pag-tow (tow hitch). Sa pamamagitan ng mga kagamitang ito, mas marami kang makukumpletong order, na nangangahulugang kikita ka ng mas malaki.

May kasamang batang wala pang 7 taong gulang

Ayon sa mga patakaran sa trapiko, ang mga batang wala pang 7 taong gulang ay kailangang gumamit ng upuang panseguridad na pambata.

May dalang bagahe

Ang mga bagay na naha-hand-carry (mga bag, katamtamang laking kahon, maliliit na maleta) na hindi nakakagambala sa pagmamaneho ay hindi ituturing na bagahe.

Batay sa mga panuntunang moral at etikal, hindi ka dapat magdagdag ng ekstrang "Mga Bagahe" para sa mga pasaherong may dalang personal na kagamitang medikal gaya ng saklay, wheelchair, atbp.

Sobrang laki ang kargamento

Ang transportasyon ng sobrang laki na bagahe (upuan, ski, washing machine, atbp.) sa pamamagitan ng kotse. Bago matupad ang order, pinapayuhan ka naming itanong sa kliyente ang mga sukat ng bagahe.

May dalang alagang hayop

Hindi kailangang magdagdag ng ekstra ang mga pasaherong may dalang maliliit na alagang hayop na puwedeng kalungin.

Tulong sa pasahero

Kung walang impormasyong nakalagay sa order tungkol sa uri ng tulong na kinakailangan, makipag-ugnayan sa pasahero sa pamamagitan ng app para linawin ito.

Kapag humiling ang pasahero na bumili ka ng isang bagay, inirerekomenda naming kunin mo ang pera mula sa kanya, gawin ang pagbili, at dalhin ito sa tamang address. Humingi ng resibong nagpapatunay ng halaga ng binili.

Pag-jumpstart at pag-push-start ng sasakyan

Kung hindi malinaw sa order na may mga jumper cable o kabitan para sa pag-tow (tow hitch) ang pasahero, makipag-ugnayan sa kanya at magtanong.

Magbabayad ang pasahero para sa order, kahit na hindi mo mapagana ang makina ng sasakyan.

Tagal ng paghihintay sa minuto

Para makalkula nang tama ang tagal ng paghihintay, i-click ang "Simulan ang may bayad na paghihintay" sa tab na "Mga Aksyon". Ipapakita ng icon ang bilang ng may bayad na minuto at ang presyo nito ay idadagdag sa halaga ng order.

Paghila ng sasakyan, km

Kung walang impormasyon sa order tungkol sa make ng sasakyan at uri ng kabitan para sa pag-tow (tow hitch), makipag-ugnayan sa pasahero at magtanong.

Hindi nabayarang halaga

Idadagdag ang anumang hindi nabayarang halaga sa halaga ng order. Sa pagtatapos ng biyahe, ibabawas ito sa kabuuang balanse ng pasahero at ililipat sa account ng driver kung saan may utang ang pasahero.

Cashback ng partner (halaga)

Ito ay gantimpala sa isang kasosyo sa serbisyo (gaya ng restawran, sauna, tindahan, atbp.) para sa paggawa ng isang order. Ang cashback ay 10% ng halaga ng isang sakay. Mas malaki ang kita sa ganitong mga order kaysa sa karaniwan dahil itinaas ang panimulang presyo nito nang 15%.

Patataasin ng pagkumpleto sa order na ito ang iyong rating

Patataasin ang iyong rating ng pagkumpleto sa mga order na binigyan ng priyoridad ng serbisyo.

Regular na kliente

Mababa ang posibilidad na makansela ang mga order ng mga regular na gumagamit ng serbisyo.

Tumaas ang presyo nang (halaga)

Ekstrang bayad para sa mabilisang order. Inirerekomenda naming tanggapin mo ang order kung mabilis kang makakarating sa address ng pick-up.

Pagsalubong na may board ng pangalan

Salubungin ang pasahero nang may dalang board na naglalaman ng buong pangalan nito. Ikaw ang gagawa ng board na ito.

Sukli sa (kabuuang halaga)

Kadalasang inaasahan ng mga pasahero na mayroon kang sukli para sa malalaking halaga. Inirerekomenda naming simulan mo ang iyong shift na may nakahandang pansukli. Kung wala kang sapat na perang pansukli, puwede mong ilipat ang kulang mula sa iyong personal na account.

Mga Tip

Nadadagdagan ang halaga ng order ng laki ng mga tip.

Magmungkahi ng presyo

Puwede mong piliin ang iminumungkahing presyo o ibigay ang iyong sariling presyo. Magtakda ng makatwirang presyo, dahil hindi magugustuhan ng pasahero ang hindi makatwirang pagtataas ng presyo. Kung sumang-ayon ang pasahero sa iminungkahing presyo, siguraduhing kukumpletuhin mo ang order na ito.

Pag-order sa pamamagitan ng operator

Mas mahal para sa mga pasahero ang mga order na ginawa sa pamamagitan ng operator dahil mas mataas ang presyo ng mga ito.

Hindi mo kikitain ang halagang ito, mapupunta ang singil na ito sa call center. Para mapanatili ang positibong balanse, kumumpleto ng mga order na hindi cash ang bayad o lagyan ulit ng laman ang iyong personal na account nang mas maaga.

Makikita mo ang karagdagang impormasyon tungkol sa iyong pinansyal na aktibidad sa personal na account mo. Para makita, pumunta sa seksyon ng Suporta - Personal na account - Mga aktibidad sa account.

Corporate na pasahero. May garantiya sa hindi cash na pagbabayad

Tumutukoy ito sa mga order mula sa mga organisasyong may inareglong kontrata sa aming serbisyo para sa transportasyon ng kanilang mga kawani o kliyente. Matatanggap mo sa iyong personal na account ang bayad para sa ganitong mga order. Hindi puwedeng baguhin ng pasahero ang paraan ng pagbabayad, dahil bayad na ang kanilang sakay sa ilalim ng kontrata.

Numero ng flight/tren

Posibleng may nakasaad na numero ng flight sa nakaiskedyul na order:

Puwedeng mangyaring hindi ka makontak ng pasahero bago lumapag ang kanyang eroplano kaya hindi niya masasabi sa iyo ang eksaktong oras ng pagsundo sa kanya.

Puwede mong makita ang impormasyon tungkol sa oras ng paglapag ng eroplano sa mga site na may online timetable ng mga paliparan. Halimbawa, i-type sa search bar ng iyong browser ang: "Arrival table Moscow SU123".

Kung nagkaroon ng mahabang pagkaantala sa pagdating ng eroplano, puwede mong tanggihan ang order nang hindi bumababa ang iyong rating.

Tandaan! Kung naantala ang flight, hindi mo dapat singilin ang pasahero para sa paghihintay, dahil hindi nakadepende sa kanila ang oras ng paglapag ng eroplano. Pagkatapos dumating ng eroplano, puwede kayong mag-usap ng pasahero tungkol sa bayad ng iyong paghihintay at saka mo ito idagdag sa order.

Ganito rin ang dapat gawin para sa ekstrang "Numero ng Tren". Sa order, makikita mo ang icon na:

Baguhin ang ruta

Habang bumibiyahe, posibleng hilingin ng pasahero na dumaan sa isang lugar o baguhin ang address ng pupuntahan. Para makalkula nang tama ang presyo, gawin ang mga kinakailangang pagbabago sa editor ng ruta. Ang pagtawag sa operator ay magpapababa sa iyong rating.

Pagbabayad para sa biyahe

Ang bawat biyahe ay nakabatay sa isang kasunduan sa pagitan ng serbisyo sa pag-order ng taxi, ng driver, at ng pasahero. Kaya, dapat na alam ng lahat ng mga kasali sa kasunduang ito ang presyo ng biyahe.

Kapag kinumpleto mo ang isang order, ilagay ang buong halagang binayaran ng pasahero para sa isang sakay, para maiwasan ang mga negatibong kalalabasan.

Kung hindi pa nagbayad ang pasahero, kumpletuhin ang order sa pamamagitan ng pagpili sa "Hindi pa nagbayad ang pasahero". Ilalagay ang hindi nabayarang halaga bilang utang sa account ng pasahero. Kapag nagbayad ang pasahero, mapupunta ang bayad sa balanse ng iyong account.

Kung kulang ang pera ng pasahero para bayaran nang buo ang isang sakay at napakaliit lang ng halagang kulang, isara ang order sa buong halaga. Huwag gumawa ng sitwasyon ng hindi pagkakasundo.

Rating

Ang iyong rating ay salamin ng kalidad ng iyong trabaho. Nakakaapekto ito sa iyong kita at kung paano ipinamamahagi ang mga order sa mga driver. Kapag mas mataas ang rating mo, mas marami kang order na matatanggap.

Ang pinakamataas na rating ay 0.99.

Kinakalkula ang rating araw-araw. Isinasaalang-alang ang huling 30 hanggang 100 order na positibo o negatibong nakaapekto sa rating:

 1. kung mas mababa sa 30 ang mga order, ang rating ay hindi kinakalkula;
 2. kung higit sa 30 pero mas mababa sa 100 - lahat ng order ay isinasaalang-alang;
 3. kung higit sa 100, sa susunod na muling pagkalkula ng rating, papalitan ng mga bagong order ang parehong bilang ng mga dating order mula sa kalkulasyon.

Positibong nakakaapekto sa rating ang mga salik na ito:

 1. kabuuang bilang ng mga nakumpletong order — kung mas maraming order, mas mataas ang rating;
 2. nakumpletong mga order na awtomatikong na-assign;
 3. mga order na nakumpleto nang hindi tumatawag sa operator;
 4. mga order na nakumpleto sa rush na oras mula 6:00 hanggang 9:00 nang umaga at mula 4:00 nang hapon hanggang 08:00 nang gabi;
 5. nakumpletong mga nakaiskedyul na order;
 6. nakumpletong mga order na minarkahan ng isang bituin.

Negatibong nakakaapekto sa rating ang mga salik na ito:

 1. pagtanggi sa mga order na awtomatikong na-assign;
 2. pagkansela sa mga nakaiskedyul na order nang mas mababa kaysa sa 20 minuto bago ang itinakdang oras;
 3. pagkansela sa mga order na na-assign sa pamamagitan ng kahilingan mula sa isang listahan o pagmumungkahi ng order;
 4. pagtawag sa mga operator. Hinahayaan ka ng Taxsee Driver na lumutas ng mga isyu nang hindi tumatawag sa operator;
 5. pagbibigay ng mababang kalidad ng serbisyo sa mga pasahero. Pagkatapos makumpleto ang order, imumungkahi sa pasahero na i-rate ang sakay. Pinapababa ng mga negatibong marka ang iyong rating;
 6. paglabag sa mga patakaran ng serbisyo.

Awtomatikong kinakalkula ulit ang iyong rating, nang hindi isinasali ang sinumang empleyado ng serbisyo sa pag-order ng taxi. Ikaw lang ang puwedeng makaapekto sa iyong rating sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na kalidad ng serbisyo.

Puwede mong kalkulahin ang iyong rating gamit ang calculator ng rating. Makikita mo ito sa profile ng driver sa https://driver.taxsee.com/

Kahina-hinalang order

Minsan, sinusubukan ng mga manloloko na linlangin ang mga driver para sa kanilang mga pansariling layunin.

Malalaman mong manloloko ang mga ito kapag:

 1. ibigay ang iyong personal na numero ng telepono;
 2. idagdag ang balanse ng iyong telepono;
 3. nag-alok sila na maghatid o magdala ng pera sa isang tao o kumuha ng pera mula sa ibang tao;
 4. ibigay ang code ng kumpirmasyon mula sa SMS, CVV-code mula sa likurang bahagi kapag nagtatransfer ng bayad sa pamamagitan ng numero ng card.

Kung may pinaghihinalaan ka, agad itong ipagbigay-alam sa aming opisina o sa operator. Para maiwasang maging kasabwat o biktima, huwag na huwag mong ibibigay ang iyong numero ng telepono sa pasahero.

Ang paghahatid ng pera ay itinuturing na pagtulong sa paggawa ng isang krimen at magreresulta sa kriminal na pananagutan.

Pag-verify ng litrato

Ito ay isang remote na pag-check ng kondisyon ng kotse at ng mga dokumento ng driver. Makakatanggap ka ng abiso sa pag-verify gamit ang litrato sa Taxsee Driver.

Inirerekomenda naming magsagawa ng pag-verify ng litrato sa lalong madaling panahon. Kapag hindi mo nagawa ito bago ang itinakdang petsa, tataas ang komisyon na sisingilin sa iyo at mawawalan ka ng priyoridad. Hindi mo rin magagawa ang mga sumusunod:

 • mag-transfer ng sukli sa pasahero o ng paunang bayad mula sa account mo papunta sa iyong card;

 • kumpletuhin ang mga order na may mga rate na "Comfort" at "Business".

Hindi magagawang mag-activate ng kanilang mga virtual card ang mga driver mula sa Russia.

Kung magkakaroon ka ng problema sa pag-verify gamit ang litrato, mag-iwan ng mensahe sa pamamagitan ng "Feedback" na feature.

Kakailanganin mo ang mga sumusunod:

 • Ang iyong profile na litrato. Kunan ng litrato ang sarili na walang suot na salamin o sumbrero, gaya sa litrato mo sa pasaporte o lisensya sa pagmamaneho.

 • Mga litrato ng sasakyan. Kunan ng litrato ang harap, likod, kaliwa, at kanang gilid ng sasakyan. Tiyaking kitang-kita ang sasakyan sa lahat ng litrato. Dapat ring malinaw na nakikita ang plaka ng lisensya ng sasakyan at anumang promosyonal na materyales (kung mayroon).

 • Mga litrato ng mga dokumento para sa pagkakakilanlan. Dapat na madaling basahin at kitang-kita ang lahat ng data.

Kung magkakaroon ka ng problema sa pag-verify gamit ang litrato, mag-iwan ng mensahe sa pamamagitan ng "Feedback" na feature.

Mga naiwang bagay

Bago makumpleto ang sakay, payuhan mo ang pasahero na suriin kung may nakalimutan niyang mga bagay, siyasatin mo ang cabin.

Para ibalik ang mga nakalimutang bagay, puwedeng tumawag sa kliyente sa loob ng 24 na oras: tab na "Mga Order" → "Mga nakaraang biyahe" → kinakailangang sakay → "Mga Aksyon".

Inirerekumenda naming dalhin ang mga bagay sa pulisya kung hindi sumasagot ang kliyente o lumipas na ang 24 na oras.

Pagbibigay ng sukli

Sa pamamagitan ng function na ito, puedeng i-transfer ang suklî mula sa balanse ng iyong pag-log in kung walang cash. Kapag nakumpleto ang order, ilagay mo ang buong halagang binayaran ng kliyente. Sa bubukas na window, piliin mo ang "I-transfer ang suklî sa pasahero". Tutulungan ka ng pag-transfer na ito na makatipid ng oras at makakuha ng magagandang feedback para sa iyong sakay.

Kung gusto ng pasaherong magbayad ng hindi pa niya nabayarang halaga para sa mga nakaraang sakay, gamitin ang function na ito para i-transfer ang halagang gusto niyang bayaran. Gagamitin ang na-transfer na pondo para bayaran nang buo ang hindi pa nabayarang balanse ng pasahero o para bawasan ang utang nito.

Paunang lunas sa mga sitwasyon ng emergency

Posibleng magkaroon ng medikal na emergency ang pasahero habang nasa biyahe. Dalhin ito sa pinakamalapit na ospital o tumawag at maghintay ng ambulansya.

Kung magka-seizure dahil sa epilepsy ang pasahero habang nasa biyahe, kailangan mong:

 1. itigil ang kotse;
 2. pahigain ang pasahero sa kanyang tagiliran para hindi siya mabulunan ng laway o suka (huwag maglagay ng kahit ano sa bibig ng pasahero!);
 3. maghintay hanggang matapos ang seizure.

Kung ang seizure ay tumagal nang higit sa 4-5 minuto, tumawag ng ambulansya.

Pagmamaneho

Kapag kumukumpleto ng order, magmaneho nang maingat. Sundin ang limitasyon sa bilis ng pagmamaneho.

Huwag lumabag sa patakaran ng trapiko, kahit na handang magbayad ang pasahero ng posibleng multa para dito.

Maging mapagpasensya at magalang sa lahat ng nasa daan.

Balanse

Ang balanse sa iyong personal na account ay direktang nakakaapekto sa pinakamataas na presyo ng order na puwede mong tanggapin para sa mga order na babayaran ng cash.

Panatilihin mo ang positibong balanse at napapanahong i-dagdag mo ang pera sa iyong account sa pamamagitan ng anumang maginhawang paraan:

 1. mula sa isang bank card sa app na : Taxsee Driver→ Pera → Pagdagdag sa account.Ilagay mo ang halaga at i-click ang "I-dagdag";
 2. sa mga terminal ng pagbabayad . Ang mga address ay puedeng tingnan sa app: Taxsee Driver→ Mga Chat → Mga Alok ng mga Partner → Pagdagdag sa account.

Ang numero ng personal na account ay inilagay sa mga seksyon ng «Mga serbisyo» at «Mga account at card».

Kung wala kang sapat na pera sa iyong account para humiling ng cash na order, puwede kang kumumpleto ng mga order gamit ang uri ng pagbabayad na "Papunta sa account", para madagdagan mo ang balanse sa iyong account.

Mga promosyonal na code

May 2 puwedeng promosyonal na code sa profile ng driver sa app ng Taxsee Driver:

 1. Promo code para sa pasahero;

  Ibahagi ito sa iyong mga pasahero, kaibigan, o kakilala. Ang bawat bagong user na mag-a-activate ng iyong promo code sa app ng pag-order ng taxi ay makakatanggap ng bonus na pera para sa mga sakay at kapag natupad nila ang mga partikular na kondisyon, makakatanggap ka ng reward na tinukoy sa mga tuntunin ng promosyon.

 2. Code sa pag-recruit ng driver.

  Ibahagi ito sa isang potensyal na driver. Puwede nitong ilagay ang promosyonal na code na ito sa form ng aplikasyon kapag nagrehistro ito sa aming website.

  Makakatanggap ka ng reward sa iyong personal na account kung magre-rehistro ang driver para sa aming serbisyo gamit ang iyong promo code at tutuparin nito ang mga kinakailangang kondisyon.

Upuang pambata para sa sasakyan

Puwedeng bumiyahe ang mga batang wala pang 7 taong gulang kung ilalagay sila sa isang upuang pambata na naaangkop sa kanilang edad at bigat:

 • para sa mga batang mula 9 na buwan hanggang 4 na taong gulang — isang upuang panseguridad na pambata na may sinturong pangkaligtasan,
 • para sa mga batang mula 3 hanggang 12 taong gulang — isang upuang panseguridad na pambata na walang sinturong pangkaligtasan.

Puwedeng gumamit ng booster na upuan ang mga batang mas mataas kaysa sa 135 cm (4.43 ft).

Puwedeng bumiyahe ang mga batang lampas 7 taong gulang kung may child restraint sa harap na upuan o sinturong pangkaligtasan na may espesyal na adapter sa likod na upuan.

Kapag humiling ng order, suriin nang mabuti ang mga icon ng mga ekstra. Kung wala kang child restraint, huwag humiling ng order na nagsasabing "May kasamang batang wala pang 7 taong gulang". Kung mayroon kang upuang panseguridad na pambata, pero tumanggi ang pasaherong paupuin doon ang bata, tanggihan ang order. Huwag ilagay sa panganib ang bata.

Filter ng awtomatikong pag-assign

Kapag kasalukuyan kang aktibo, puwede mong i-enable ang filter ng awtomatikong pag-assign. Binibigyang-daan nito na makatanggap ka ng mga order sa mga partikular na zone.

Para i-activate ang filter, pumunta sa "Mga order" , hanapin ang listahan ng "Mga zone" at i-click ang . I-activate ang filter at piliin ang mga zone na gusto mo. I-save ang mga pagbabago.

Mga ad sa sasakyan

Sisingilin ng mas mababang komisyon ang mga drayber ng mga sasakyang may ad ng serbisyo at makakakuha sila ng priyoridad, ibig sabihin, isa sila sa mga unang makakatanggap ng mga order.

Kung may branding ang buong katawan ng sasakyan, bibigyan ang driver ng priyoridad at sisingilin ng pinakamababang komisyon para sa lahat ng mga order. Ilalapat ang mga sticker sa mga pinto, likurang salamin, at hood. Kailangang walang kalawang, masilya, o mga bahaging pininturahan ng ibang kulay ang sasakyan. Dapat na nasa maayos na kondisyon ang mga bumper, salamin, at hawakan ng pinto. Gawa ang mga ad sa materyales na may mataas na kalidad at hindi nakakapinsala sa pintura ng sasakyan.

Ang driver na may ad sa likurang salamin ay sisingilin ng mas mababang komisyon para sa mga order. Dapat na nasa maayos na kondisyon ang sasakyan at walang anumang sira o pinsala sa katawan.

Puwede kang magpasa ng aplikasyon para sa branding sa iyong personal na account, sa seksyong "Mga ad sa sasakyan". Mas may kumpiyansang sumakay ang mga pasahero sa mga sasakyang may ad, at ang mga ganitong sasakyan ay mas madali ring makita sa gitna ng trapiko.

Kung sa anumang dahilan ay gusto mong alisin ang ad, halimbawa, kung ibebenta na ang sasakyan, makipag-ugnayan sa mga kawani ng aming opisina at sasabihin nila sa iyo kung paano ito gawin. Ang pag-alis ng mga sticker bago ang napagkasunduang petsa nang walang valid na dahilan ay posibleng magresulta sa isang multa.

Ang mga kondisyon para sa pagbibigay ng priyoridad at halaga ng komisyon ay puwedeng mag-iba ayon sa rehiyon.

Priyoridad

Unang pinoproseso ng system ang mga kahilingan para sa order mula sa mga driver na may priyoridad.

Ibinibigay ang priyoridad sa mga driver na naglagay ng mga ad sa sasakyan at hindi gumawa ng malalang paglabag. Puwede kang magpasa ng aplikasyon para sa branding sa iyong personal na account, sa seksyong "Mga ad sa sasakyan".

Puwede mong malaman ang mga pakinabang ng may branding sa sasakyan kung magkakaroon ka ng test na priyoridad. Ibinibigay ang priyoridad na ito nang isang beses lang at may bisa nang 7 araw. Para makuha ito, mag-iwan ng isang mensahe sa Taxsee driver: pumunta sa Suporta → Feedback → Mensahe sa administrasyon.

May bisa lang ang priyoridad na ito para sa mga order ng serbisyong nagbigay nito sa iyo. Ang mga kondisyon para magkaroon ng priyoridad ay puwedeng mag-iba ayon sa rehiyon.

Komisyon

Itinatakda ng bawat serbisyo mismo ang halaga ng komisyon. Halimbawa, sa "Maxim" at "Poehali", ang porsyento ng komisyon ay depende sa paraan ng pagtanggap mo ng order. Kung na-assign ka nang pauna o nang awtomatiko, sisingilin ka ng pinakamababang komisyon. Para sa mga order na natanggap sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng order, order chain, o isang kahilingan mula sa listahan, ang komisyon ay mas mataas nang kaunti.

Ang mga drayber ng mga sasakyang may ad ng serbisyo ay sisingilin ng pinakamababang komisyon para sa lahat ng order, anuman ang paraan ng pagtanggap nila sa mga ito. Para sa higit pang detalye, pumunta sa seksyong "Mga ad sa sasakyan".

Awtomatikong ibabawas ang komisyon sa balanse sa account ng driver. Puwedeng makita ang halaga ng komisyon sa pamamagitan ng pag-click sa presyo ng order.

Nalalapat ang mga kondisyong sa karamihan ng mga lungsod, pero posibleng mag-iba depende sa rehiyon.

Puwede mong makita ang mga detalye ng iyong kita at siningil sa iyong komisyon sa iyong personal na account, sa seksyong "Istatistika".

Mga chat

Ang tab na ito ay naglalaman ng mga chat at ng seksyong "Mga anunsyo".

Nasa "Mga anunsyo" ang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga promosyon, pagbabago, at inobasyon sa trabaho. Makipag-ugnayan sa staff ng suporta para magtanong o humingi ng tulong nang hindi kailangang pumunta sa opisina — puwede itong gawin online. Para gawin ito, gamitin ang iyong personal na account o ang feedback na function sa app ng Taxsee Driver.

Nahahati sa 3 kategorya ang mga chat ng driver:

 • Ang "Pangkalahatang pag-uusap" ay inilaan para sa komunikasyon;
 • Ang "Sitwasyon ng trapiko" ay para sa impormasyon tungkol sa pagkakaipit sa trapiko, mga aksidente, at ruta ng pagmamaneho;
 • Ang "Marketplace" ay para sa mga ad para bumili o magbenta ng mga bagay. Ipinagbabawal ang mga ad na may kaugnayan sa alkohol o droga sa seksyong ito.

Available lang ang mga chat sa mga pasahero at operator habang nagsasagawa ka ng order.

Ipinagbabawal sa mga chat na:

 • gumamit ng malalaswang pananalita, kasama na ang mga pahaging o hindi direktang kalaswaan;
 • mag-advertise ng mga kalakal, serbisyo, at mga third-party na serbisyo ng taxi;
 • humimok at magpasimula ng mga protesta laban sa serbisyo ng pag-order ng taxi;
 • talakayin o punahin ang pagpepresyo, ang trabaho sa opisina, at ang serbisyo ng pag-order ng taxi sa kabuuan.

Ang paglabag sa mga patakaran ay puwedeng humantong sa paghihigpit sa iyong pag-access. Gamitin ang chat nang tama. Magsulat lang ng impormasyon sa mga naaangkop na seksyon. Maging magalang, at huwag mang-insulto ng sinuman.

Paglilinis

Para sa paglilinis, kunin mo ang iyong dokumento sa pagkakakilanlan, iba pang sapatos, kagamitan sa paglilinis.

Mga payong magtutulong tuparin ang trabaho nang mahusay

 1. Dapat maging malinis ang imbentaryo. Gamitin mo ang mga cleaner na nasubukan na sa iba't ibang mga ibabaw, kung hindi man ay puedeng masira ang mga bagay.

 2. Gamitin mo ang mga pámunasáng angkop para sa tipo ng ibabaw at uri ng trabaho. Ang isang mahusay na pagpipilian ay microfiber.

 3. I-suot mo ang respirator o mask, goma at cotton na guwantes. Napoprotektahan nito ang balat at respiratory system mula sa mga kemikal sa sambahayan.

 4. Bago linisin, ilagay mo ang lábahin sa hugasan, ibabad ang mga pinggan, takpan ang mga lumang mantsa ng mga ahente ng paglilinis, ilagay mo ang mga maalikabok na karpet sa banyo at punuin ng tubig at pulbo. Makakatipid ka ng oras.

 5. Gamitin mo ang isang vacuum cleaner para linisin ang karpet, hindi mga pámunasán o mga espongha. Mas mahusay na paspasín ang karpet sa labas at ilagay ito pagkatapos malinis. Ilagay ito pagkatapos maglinis.

 6. Ayusin ang mga bagay, alisin ang basura.

 7. Punasan muna ang mga ibabaw sa pamamagitan ng basang tela, at pagkatapos ng tuyo.

 8. Simulan ang paglilinis mula sa itaas: kisame, shade, chandelier. Pagkatapos punasan mo ang mga tumba, mga aparadór, mga mesa. Mahusay na maghugas ng sahig sa wakas ng paglilinis.

 9. Linisin mo ang banyo kapag nalinis na ang ibang mga silid.

Inirerekumenda naming maayos ka, magalang magsalita, at hindi pilitin ang pag-uusap. Manatiling kalmado sa isang sitwasyon ng hidwaan, subukang hanapin ang isang kompromiso. Maging etikal.

Kapag naglilinis, bawal ang:

 • magpadala ng ibang tagapagbigay-serbisyo para mag-order;

 • dumating para mag-order kasama sa mga ibang tao;

 • dumating sa kliyente sa estadong lasing ng alkohol o droga;

 • kanselahin ang order sa app at talagang tuparin ito. Ang mga ganitong pagkansela ay madaling subaybayan, ang kooperasyon kasama sa mga walang prinsipyong tagapagbigay-serbisyo ay natatapos;

 • magsalaysay tungkol sa ibang mga kliyente, sabihin ang mga address at apelyido;

 • buksan ang wardrobes at mga table sa tabi ng kama nang walang pahintulot ng kliyente;

 • kunin ang mga personal na bagay, ayusin ang mga panloob na item nang walang pahintulot ng kliyente;

 • iwanan ang lugar ng trabaho nang walang sabi sa kliyente, nang walang wastong dahilan.

Pagkatapos ng biyahe, puwede itong i-rate ng pasahero. Ang mataas na rating ay dumedepende sa kung gaano ka kagalang at kagiliw sa pasahero.

Ano ang gagawin kung dumating ka sa order, pero ang kliyente ay hindi tumutugon sa tawag mo

Maghintay ka ng 5 minuto. Sa oras na ito, subukang tawagan ang kliyente. Ang inirekumendang bilang ng mga tawag ay mula sa 4. Kung wala pang sagot, buksan mo ang menu na "Mga Aksyon" → "Kanselahin ang order" → "Kinansela ng kliyente ang order". Sa komento, isulat mo ang "Ang kliyente ay hindi tumutugon sa tawag ko".

Pambahay na master

Puedeng mag-order ang kliyente:

 • mga serbisyo ng elektrisidád: mag-install ng saket, suwíts, lampara, hanapin at ayusin ang mga pagkakamali sa mga kable.

 • mga serbisyo sa pagtutubero: palitan ang mixer, lababo, alisin ang pagbara, pagtulò, pagkulob ng mga hugpóng.

 • tulong sa pag-aayos: isabit ang salamin, larawan, kurtina, TV, mga kabinet, istante.

Basahing mabuti ang mga komento sa order. Minsan kailangan ang espesyal na kaalaman. Halimbawa, kung paano ayusin ang mga electrical o plumbing sistema.

Magbaon:

 • ID

 • mga oberol kung mayroon

 • panloob na sapatos;

 • Mga kagamitan

Mga payong magtutulong tuparin ang trabaho nang mahusay

 1. Tuklasán mo ang problema, tantyahin ang saklaw ng trabaho, at balangkasín mo ang isang plano sa paglulutas nito.

 2. Kung kailangan mong patayin ang tubig o patayin ang kuryente, ipagbigay-alam sa kliyente ukol dito.

 3. Sundin mo ang kaligtasan.

 4. Magtrabaho ka nang mabuti. Ingatan mo ang pangangarì ng kliyente.

 5. Alisin mo ang basura kapag tapos ka na.

Inirerekumenda naming maayos ka, magalang magsalita, at hindi pilitin ang pag-uusap. Manatiling kalmado sa isang sitwasyon ng hidwaan, subukang hanapin ang isang kompromiso. Maging etikal.

Kapag nagtutupad ng isang order, bawal ang:

 • magpadala ng ibang tagapagbigay-serbisyo para mag-order;

 • dumating para mag-order kasama sa mga ibang tao;

 • dumating sa kliyente sa estadong lasing ng alkohol o droga;

 • kanselahin ang order sa app at talagang tuparin ito. Ang mga ganitong pagkansela ay madaling subaybayan, ang kooperasyon kasama sa mga walang prinsipyong tagapagbigay-serbisyo ay natatapos;

 • magsalaysay tungkol sa ibang mga kliyente, sabihin ang mga address at apelyido;

 • buksan ang wardrobes at mga table sa tabi ng kama nang walang pahintulot ng kliyente;

 • kunin ang mga personal na bagay, ayusin ang mga panloob na item nang walang pahintulot ng kliyente;

 • iwanan ang lugar ng trabaho nang walang sabi sa kliyente, nang walang wastong dahilan.

Pagkatapos ng biyahe, puwede itong i-rate ng pasahero. Ang mataas na rating ay dumedepende sa kung gaano ka kagalang sa pasahero at gaano kabuti natupad mo ang order.

Ang unang oras ay binabayaran nang buo, pagkatapos - bawat minuto na pagkalkula. Kapag kinumpleto ang order, ilagay mo ang buong halagang binayaran ng kliyente.

Para sa impormasyon tungkol sa komisyon, tingnan mo ang seksyon «Komisyon».

Paghahatid

Mayroong dalawang rate ng paghahatid: "Bumili at maghatid" at "Tagapaghatid". Sa ilang mga bansa, ang mga pangalan ng taripa ay puedeng magkakaiba.

"Bumili at maghatid"

Kailangang bumili at maghatid ng pagkain, gamot o iba pang kalakal.

Kasama sa halaga ng serbisyo ang isang pagpupunta sa tindahan at paghahatid sa bahay.

Mga payong magtutulong tuparin ang order nang mahusay:

 1. Bilhan mo ang mga produkto lamang sa mga pinagkakatiwalaang lokasyon. Huwag bumili ng anumang bagay sa subway, shopping center lobby, o sa kalye.

 2. Kung walang address ng tindahan, piliin mo ang pinakamalapit.

 3. Kung walang item na iyong hinahanap, makipag-ugnay ka sa kliyente at talakayin ang isang kapalit.

 4. Kailangang kunin ang tseke. Ang petsa dito ay dapat na kapareho ng araw ng pagbebenta.

"Tagapaghatid"

Transportasyon ng mga dokumento, parsela o kalakal. Kailangan mong kunin ang parsela mula sa nagpapadala at ibigay ito sa tumatanggap.

Tukuyin mo ang impormasyon tungkol sa mga sukat at bigat ng parsela nang maaga, bago dumating sa address ang kliyente. Kung hindi kasya ang parsela sa trunk o interior ng iyong sasakyan, ipaliwanag mo sa kliyente ang dahilan para sa pagtanggi at kanselahin ang order na may dahilan: "Mali ang pag-order".

Pagdating mo sa kliyente, tawagan mo siya at ipaalam sa kanya na nandiyan ka na.

Kung nakalagay ang ekstrang "Door to Door" , pumunta ka sa nagpapadala, kunin mo ang parsela at ihatid ito sa apartmento o opisina ng tumatanggap.

Mga payong magtutulong tuparin ang order nang mahusay:

 1. I-check mo ang balot. Kung ito ay napunit, binuksan, di-maayos, kunin mo ang litrato ng parsela sa nagpapadala.

 2. Kung hindi mo natanggap ang iyong padala mula sa isang tindahan, hilinging ipakita ang nilalaman. Dapat itong magkasya sa mga komento sa order.

 3. Para makumpleto ang order, dalhin ang iyong dokumento sa pagkakakilanlan.

 4. Kung ang daanan sa kliyente ay mahirap, italakay mo sa kanya ang lugar ng pick-up.

 5. Inirerekumenda naming tumingin ka nang maayos, magalang magsalita, at huwag pilitin ang pag-uusap. Manatiling kalmado sa isang sitwasyon ng hidwaan, subukang makahanap ng isang kompromiso. Kung nangangailangan ang kliyente ng kabayaran, ipaalam sa amin na ibibigay mo ito sa administrasyon at sumulat sa "Feedback". Maging etikal.

Bawal:

 • magpadala ng ibang tagapagbigay-serbisyo para mag-order;

 • dumating sa kliyente sa estadong lasing ng alkohol o droga;

 • kanselahin ang order sa app at talagang tuparin ito. Ang mga ganitong pagkansela ay madaling subaybayan, ang kooperasyon kasama sa mga walang prinsipyong tagapagbigay-serbisyo ay natatapos;

 • magsalaysay tungkol sa ibang mga kliyente, sabihin ang mga address at apelyido;

 • buksan ang padala nang walang pahintulot ng kliyente;

 • mag-transport ng pera, alahas, hayop, sandata, droga, paputok at iba pang mga item na ipinagbabawal ng batas ng bansa kung saan ibinibigay ang serbisyo.

Pagkatapos ng biyahe, puwede itong i-rate ng pasahero. Ang mataas na rating ay dumedepende sa kung gaano ka kagalang sa pasahero at gaano kabuti natupad mo ang paghahatid.

Ano ang gawin kung walang sagot ng kliyente sa tawag

Maghintay ka ng 5 minuto. Sa oras na ito, subukang tawagan mo ang kliyente. Ang inirekumendang bilang ng mga tawag ay hindi bababa sa dalawa.

Kung hindi mo ma-contact ang tumatanggap, tawagan mo ang nagpapadala at itanong mo kung ano ang gagawin sa padala. Marahil na kailanganin mong ibalik ang padala o panatilihin ito hanggang sa matanggap ang feedback.

Kung walang sagot sa mga tawag, sa screen ng order, i-click ang "Mga Aksyon" → "Kanselahin ang order" → "Kinansela ng kliyente ang order". Sa komento i-text mo ang : "Ang kliyente ay hindi tumutugon sa tawag ko".