Ҳамин сиёсат тартиби ҷамъоварӣ ва коркарди маълумоти шахсӣ ва дигар маълумоти махфии истифодабарандагони замимаи мобилии Taxsee Driver-ро бо истифодаи воситаҳои автоматикунонӣ тавассути шабакаи Интернет танзим менамояд. Ҳамин сиёсат қисми ҷудонашавандаи Созишномаи субиҷозатномадиҳӣ мебошад, ки он дар сомонаи шабакаи Интернет дар суроғаҳои https://taximaxim.tj/driver ё https://taximaxim.com/driver ҷойгир карда шудааст ва дар баробари онҳо амал мекунад.
Муқаррароти умумӣ
1. Дар доираи ҳамин созишнома истилоҳоти зерин истифода бурда мешаванд:
1.1. Маълумоти шахсӣ — ҳамагуна иттилооте, ки бевосита ё бавосита ба шахси воқеии муайян ё муайяншаванда (субъекти маълумоти шахсӣ) дахл дорад.
1.2. Замимаи мобилӣ — барнома барои мошинҳои электронии ҳисоббарори Taxsee Driver, ки дар таҷҳизоти Истифодабаранда таҳти идораи системаҳои амалиётии мобилии iOS, Android ва Windows Phone насб гардида, автоматикунонии дастрасии Истифодабарандаро ба пойгоҳи маълумот имконпазир мегардонад.
1.3. Сомона — маҷмуи барномаҳо барои мошинҳои электронии ҳисоббарор ва дигар иттилооти таркиби системаи иттилоотӣ, ки дастрасӣ ба он тавассути шабакаи Интернет аз рӯи номҳои доменӣ ва (ё) аз рӯи суроғаҳои шабакавии муайянкунандаи сомонаҳо дар шабакаи Интернет таъмин мегардад. Суроғаҳои сомонаи Дорандаи ҳуқуқ дар шабакаи Интернет: https://taximaxim.ru/driver ё https://taximaxim.com/driver.
1.4. Дорандаи ҳуқуқ — шахсе, ки ҳуқуқи истифодаи сомона, инчунин истифода ва паҳнкунии замимаи мобилӣ ба ӯ тааллуқ дорад ва ин шахс коркарди маълумоти шахсии Истифодабарандагонро амалӣ менамояд.
1.5. Истифодабаранда — шахсе, ки истифодаи замимаи мобилиро ба шарти иҷозатномаи оддӣ (ғайриистиноӣ) амалӣ намуда, ба Дорандаи ҳуқуқ маълумоти шахсии худро пешниҳод мекунад.
1.6. Фармоишдиҳанда — шахсе, ки дар бораи мавҷуд будани талабот ба иҷрои хизматрасониҳои яккарата ҷиҳати даъвати воситаи нақлиёт, интиқоли борҳо, анҷом додани корҳои боркунию борфурорӣ аз тарафи Интиқолдиҳандагон ба Дорандаи ҳуқуқ хабар медиҳад.
1.7. Коркарди маълумоти шахсӣ — ҳамагуна амал (амалиёт), ки бо истифодаи воситаҳои автоматикунонӣ ё бе истифодаи чунин воситаҳо бо маълумоти шахсӣ анҷом дода мешавад, аз ҷумла ҷамъоварӣ, сабт, тасниф, андӯхт, нигаҳдорӣ, ислоҳ (навсозӣ, тағирдиҳӣ), иқтибос, истифода, супоридан (паҳнкунӣ, пешниҳод, дастрасӣ), бехусусиятгардонӣ, муҳосиракунӣ, тозакунӣ ва нобудсозии маълумоти шахсӣ.
1.8. Коркарди автоматикунонидаи маълумоти шахсӣ — коркарди маълумоти шахсӣ бо ёрии воситаҳои техникаи ҳисоббарор.
1.9. Пешниҳоди маълумоти шахсӣ — амале, ки ба ошкор намудани маълумоти шахсӣ ба шахси муайян ё доираи муайяни шахсон равона шудааст.
1.10. Муҳосираи маълумоти шахсӣ — қатъи муваққатии коркарди маълумоти шахсӣ (ба истиснои ҳолатҳое, ки агар коркард барои ислоҳи маълумоти шахсӣ зарур бошад).
1.11. Нобудсозии маълумоти шахсӣ — амале, ки дар натиҷаи он барқарор намудани таркиби маълумоти шахсӣ дар системаи иттилоотии маълумоти шахсӣ ғайриимкон мегардад ва (ё) дар натиҷаи он ҳомилҳои моддии маълумоти шахсӣ нобуд карда мешаванд.
1.12. Системаи иттилоотии маълумоти шахсӣ — маҷмуи маълумоти шахсии таркиби пойгоҳи маълумот, ки коркарди ин маълумотро бо технологияҳои иттилоотӣ ва воситаҳои техникӣ таъмин менамояд.
1.13. Файлҳои cookie — ҳиссаи маълумоте, ки сомона мефиристад ва он дар компютер, телефони мобилӣ ё таҷҳизоти дигар нигаҳдорӣ мешавад ва Истифодабаранда тавассути таҷҳизоти номбаршуда ба сомона ворид мегардад, барои нигаҳдории маълумот дар бораи амалҳои Истифодабаранда дар сомона истифода бурда мешавад.
1.14. Муайянкунандаи таҷҳизот — маълумоти ягонаи муайянкунандаи таҷҳизоти Истифодабаранда, ки замимаи мобилӣ дар ҳамин таҷҳизот насб гардидааст, аз тарафи худи таҷҳизот пешниҳод мегардад ё замимаи мобилӣ ба ҳисоб мегирад.
2. Насби замимаи мобилӣ аз тарафи Истифодабаранда дар таҷҳизоти мобилии худ ё истифодаи замимаи мобилӣ бо ҳамагуна тарзи дигар, инчунин истифодаи сомона далели бо шартҳои ҳамин сиёсат розӣ будани Истифодабаранда аст, аз ҷумла розӣ будани Истифодабаранда ба коркарди маълумоти шахсии ӯ аз тарафи Дорандаи ҳуқуқ дар ҳолатҳое, ки муқаррароти қонунгузории амалкунанда чунин розигиро талаб мекунад.
Маълумоти шахсӣ
3. Дар рафти коркарди маълумоти шахсӣ Истифодабаранда ҳуқуқ дорад:
3.1. Иттилоотро вобаста ба коркарди маълумоти шахсии худ гирад, аз ҷумла иттилооти зеринро:
3.1.1. Тасдиқи далели коркарди маълумоти шахсӣ;
3.1.2. Асосҳои ҳуқуқӣ ва мақсади коркарди маълумоти шахсӣ;
3.1.3. Мақсад ва тарзҳои истифодашавандаи коркарди маълумоти шахсӣ;
3.1.4. Маълумот дар бораи ном ва маҳали ҷойгиршавии шахсе, ки коркарди маълумоти шахсиро анҷом медиҳад, маълумот дар бораи шахсоне, ки ба маълумоти шахсӣ дастрасӣ доранд (ба истиснои кормандони Дорандаи ҳуқуқ) ё маълумот дар бораи шахсоне, ки ба онҳо маълумоти шахсиро дар асоси шартнома бо Дорандаи ҳуқуқ ё дар асоси қонунгузории амалкунанда ошкор кардан мумкин аст;
3.1.5. Маълумоти шахсии коркардшаванда, ки ба субъекти дахлдори маълумоти шахсӣ ва сарчашмаи гирифтани ин маълумот дахл дорад, агар тартиби дигари пешниҳоди чунин маълумот дар қонунгузории амалкунанда пешбинӣ нашуда бошад;
3.1.6. Муҳлатҳои коркарди маълумоти шахсӣ, аз ҷумла муҳлатҳои нигаҳдории он;
3.1.7. Тартиби аз тарафи Дорандаи ҳуқуқ амалӣ шудани ҳуқуқҳое, ки дар қонунгузории амалкунанда пешбинӣ гардидаанд;
3.1.8. Иттилоот дар бораи амалӣ шудани супоридани маълумот ё иттилоот дар бораи эҳтимоли супоридани фаромарзии маълумот;
3.1.9. Ном ё насаб, ном, номи падар ва суроғаи шахсе, ки коркарди маълумоти шахсиро бо супориши Дорандаи ҳуқуқ анҷом медиҳад, агар коркард ба чунин шахс супорида шуда бошад ё дар оянда супорида шавад;
3.1.10. Дигар маълумоти пешбининамудаи қонунгузории амалкунанда.
3.2. Аз Дорандаи ҳуқуқ ислоҳи маълумоти шахсии худ, муҳосира ё нобуд кардани ин маълумотро талаб намояд, агар маълумоти шахсӣ нопурра, куҳнашуда, нодуруст, ғайриқонунӣ гирифташуда ё барои мақсади арзшудаи коркард зарур набошад, инчунин барои ҳифзи ҳуқуқҳои худ чораҳои дар қонунгузорӣ пешбинишударо андешад.
3.3. Нисбат ба ҳаракат ё беҳаракатии Дорандаи ҳуқуқ ба мақоми ваколатдори ҳифзи ҳуқуқи субъектҳои маълумоти шахсӣ ё бо тартиби судӣ иддао арз кунад, агар Истифодабаранда гумон дошта бошад, ки Дорандаи ҳуқуқ коркарди маълумоти шахсии ӯро бе риояи талаботи қонунгузории амалкунанда анҷом медиҳад ё ба тарзи дигар ҳуқуқу озодиҳои ӯро поймол мекунад.
3.4. Ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии худ, аз ҷумла ба ҷуброни зарар ва (ё) ҷуброни зиёни маънавӣ бо тартиби судӣ.
4. Дар рафти коркарди маълумоти шахсӣ Дорандаи ҳуқуқ уҳдадор мешавад:
4.1. Ба Истифодабаранда бо дархости ӯ иттилооти зеринро пешниҳод намояд:
4.1.1. Тасдиқи далели коркарди маълумоти шахсӣ;
4.1.2. Асосҳои ҳуқуқӣ ва мақсади коркарди маълумоти шахсӣ;
4.1.3. Мақсад ва тарзҳои истифодашавандаи коркарди маълумоти шахсӣ;
4.1.4. Ном ва маҳали ҷойгиршавии худ, маълумот дар бораи шахсоне, ки ба маълумоти шахсӣ дастрасӣ доранд (ба истиснои кормандони Дорандаи ҳуқуқ) ё маълумот дар бораи шахсоне, ки ба онҳо маълумоти шахсиро дар асоси шартнома ё дар асоси қонунгузории амалкунанда ошкор кардан мумкин аст;
4.1.5. Маълумоти шахсии коркардшавандаи Истифодабаранда ва сарчашмаи гирифтани чунин маълумот, агар тартиби дигари пешниҳоди чунин маълумот дар қонунгузории амалкунанда пешбинӣ нашуда бошад;
4.1.6. Муҳлатҳои коркарди маълумоти шахсӣ, аз ҷумла муҳлатҳои нигаҳдории он;
4.1.7. Тартиби аз тарафи Истифодабаранда амалӣ шудани ҳуқуқҳое, ки дар қонунгузории амалкунанда пешбинӣ гардидаанд;
4.1.8. Иттилоот дар бораи амалӣ шудани супоридани маълумот ё иттилоот дар бораи эҳтимоли супоридани фаромарзии маълумот;
4.1.9. Ном ё насаб, ном, номи падар ва суроғаи шахсе, ки коркарди маълумоти шахсиро бо супориши Дорандаи ҳуқуқ анҷом медиҳад, агар коркард ба чунин шахс супорида шуда бошад ё дар оянда супорида шавад;
4.1.10. Дигар маълумоти пешбининамудаи қонунгузории амалкунанда.
4.2. Андешидани чораҳоро ҷиҳати пешгирии дастрасии беиҷозат ба маълумоти шахсии Истифодабаранда таъмин намояд.
4.3. Ҳуҷҷати муайянкунандаи сиёсат нисбат ба коркарди маълумоти шахсиро нашр кунад ё ба тарзи дигар дастрасии бемаҳдудият ба ҳамин ҳуҷҷат, инчунин ба маълумот дар бораи талаботи татбиқшаванда нисбат ба ҳифзи маълумоти шахсиро таъмин намояд.
5. Мақсади ҷамъоварӣ ва коркарди маълумоти шахсии Истифодабаранда бастани шартнома (созишномаи субиҷозатномадиҳӣ) дар байни Истифодабаранда ва Дорандаи ҳуқуқ мебошад. Ҳангоми ҷамъоварӣ ва коркарди маълумоти шахсӣ Дорандаи ҳуқуқ ба ғайр аз мақсади иҷрои созишномаи субиҷозатномадиҳӣ дигар мақсадҳоро пайгирӣ намекунад.
6. Маълумоти шахсии Истифодабаранда дар ҳомилҳои электронӣ нигоҳ дошта шуда, бо истифодаи системаҳои автоматикунонидаи коркарди маълумоти шахсӣ коркард карда мешавад.
7. Дорандаи ҳуқуқ чунин маълумоти шахсии Истифодабарандаро ҷамъоварӣ ва коркард мекунад:
7.1. Ном, насаб ва номи падар;
7.2. Санаи таваллуд;
7.3. Рақами телефони абонентӣ;
7.4. Расми фотографӣ;
7.5. Силсила, рақам ва санаи додани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт;
7.6. Аломати қайди давлатии воситаи нақлиёт.
7.7. Маълумоти шахсии Истифодабаранда аз тарафи Дорандаи ҳуқуқ дар давоми 24 соат аз лаҳзаи бақайдгирӣ дар замимаи мобилӣ нобуд карда мешавад. Баъди бақайдгирии Истифодабаранда маълумоти шахсии пешниҳоднамудаи ӯ нигоҳ дошта намешавад ва дар оянда истифода намегардад. Дорандаи ҳуқуқ маълумоти шахсии Истифодабарандаро нигоҳ намедорад, коркард намекунад ва истифода намебарад. Дорандаи ҳуқуқ оператори коркардкунандаи маълумоти шахсӣ нест.
8. Маълумоти шахсии Истифодабаранда бе имкони барқароркунии минбаъдаи он нобуд карда мешавад.
9. Дорандаи ҳуқуқ чунин маълумоти шахсӣ дар бораи Истифодабарандаро, ки он маълумоти шахсӣ набуда, муайянкунии Истифодабарандаро имконпазир намегардонад, истифода мебарад ва онро нигоҳ медорад:
9.1. Тамға, модел ва ранги воситаи нақлиёт;
9.2. Қисми рақамии аломати қайди давлатии воситаи нақлиёт;
9.3. Ном.
10. Ба маълумоти шахсии Истифодабаранда танҳо кормандони Дорандаи ҳуқуқ дастрасӣ доранд. Дорандаи ҳуқуқ маълумоти шахсии Истифодабарандаро паҳн намекунад, инчунин бе гирифтани розигии пешакии Истифодабаранда дастрасӣ ба ин маълумотро ба шахсони сеюм пешниҳод наменамояд. Ҳолатҳои истисно: пешниҳоди маълумоти шахсӣ бо дархости мақомоти ваколатдори давлатӣ тибқи қонунгузории амалкунанда, инчунин муроҷиати Фармоишдиҳанда ба Дорандаи ҳуқуқ аз рӯи далели дар салони автомобил мондани молу мулки Фармоишдиҳанда. Дар ҳолати охирин Дорандаи ҳуқуқ ба Фармоишдиҳанда танҳо телефони тамоси Истифодабарандаро пешниҳод менамояд.
11. Дорандаи ҳуқуқ ҷиҳати пешгирии дастрасии беиҷозат ба маълумоти шахсии Истифодабаранда чораҳои зеринро меандешад:
11.1. Кормандони масъулро барои ташкили коркарди маълумоти шахсӣ таъин мекунад;
11.2. Чораҳои ташкилию техникиро барои таъмини амнияти маълумоти шахсии Истифодабаранда меандешад, аз ҷумла:
11.2.1. Таҳдидҳо ба амнияти маълумоти шахсиро ҳангоми коркарди он дар системаҳои иттилоотии маълумоти шахсӣ муайян менамояд;
11.2.2. Низоми таъмини амнияти биноҳоеро, ки дар онҳо системаи иттилоотии бартарафкунандаи вуруд ё ҳузури назоратнашавандаи шахсони ба ин биноҳо ҳуқуқи дастрасӣ надошта ҷойгир шудааст, ташкил мекунад;
11.2.3. Амнияти ҳомилҳои маълумоти шахсиро таъмин мекунад;
11.2.4. Рӯйхати шахсонеро, ки ба маълумоти шахсӣ дастрасӣ доранд ва ин маълумот барои иҷрои уҳдадориҳои хизматӣ (меҳнатӣ)-и онҳо зарур аст, тасдиқ мекунад;
11.2.5. Воситаҳои ҳифзи иттилоотро, ки барои пешгирии дастрасии беиҷозат ба маълумоти шахсӣ заруранд, истифода мебарад;
11.2.6. Самаранокии чораҳои андешидашаванда ҷиҳати таъмини амнияти маълумоти шахсиро арзёбӣ мекунад;
11.2.7. Ошкор намудани далелҳои дастрасии беиҷозат ба маълумоти шахсӣ ва андешидани чораҳоро таъмин мекунад;
11.2.8. Маълумоти шахсии дар натиҷаи дастрасии беиҷозат тағирдодашуда ё нобудгардидаро барқарор мекунад (ба шарти мавҷуд будани имконияти техникии чунин барқароркунӣ);
11.2.9. Қоидаҳои дастрасӣ ба маълумоти шахсии дар системаи иттилоотии маълумоти шахсӣ коркардшавандаро муқаррар менамояд;
11.2.10. Чораҳои андешидашаванда ҷиҳати таъмини амнияти маълумоти шахсӣ ва сатҳи муҳофизатии системаҳои иттилоотии маълумоти шахсиро назорат мекунад.
12. Истифодабаранда ҳақ дорад, ки аз Дорандаи ҳуқуқ ислоҳи (навсозии) маълумоти шахсии худ, муҳосира ё нобуд кардани ин маълумотро талаб намояд, агар маълумоти шахсӣ нопурра, куҳнашуда, нодуруст, ғайриқонунӣ гирифташуда ё барои мақсади арзшудаи коркард зарур набошад, инчунин розигии худро барои коркарди маълумоти шахсӣ бо роҳи ба Дорандаи ҳуқуқ фиристодани дархост ва (ё) талаби дахлдор дар шакли хаттӣ бо фиристодани фармоишии он тавассути почта ва бо огоҳ намудан дар бораи супоридан ё шахсан расонидан ба маҳали ҷойгиршавии Дорандаи ҳуқуқ бозхонд намояд. Суроғаи маҳали ҷойгиршавии Дорандаи ҳуқуқ дар фасли дахлдори сомона қайд шудааст. Дархост/талаби зикршуда бояд рақами ҳуҷҷати асосии тасдиқкунандаи шахсияти Истифодабаранда ё намояндаи ӯ, маълумот дар бораи санаи додани ҳуҷҷати зикршуда ва мақоми ҳуҷҷатдиҳанда, суроғаи ҷои истиқомати Истифодабаранда, маълумоти тасдиқкунандаи иштироки Истифодабаранда дар муносибатҳо бо Дорандаи ҳуқуқ (ID-рақами Истифодабаранда) ё маълумоте, ки ба тарзи дигар далели коркарди маълумоти шахсиро тасдиқ мекунад, талабот дар бораи ислоҳ, муҳосира ё нобудсозии маълумоти шахсии Истифодабаранда ё огоҳинома дар бораи бозхонди розигӣ барои коркарди маълумоти шахсӣ, имзои Истифодабаранда ё намояндаи ӯро дар бар гирад. Дорандаи ҳуқуқ уҳдадор мешавад, ки аз рӯи моҳияти дархост/талаби Истифодабаранда дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи гирифтани он ҷавоби далелнок диҳад.
Маълумоти геолокатсионӣ
13. Дорандаи ҳуқуқ тавассути замимаи мобилӣ дар бораи маҳали ҷойгиршавии Истифодабаранда маълумот (маълумоти геолокатсионӣ) мегирад. Маълумоти геолокатсионӣ ба Дорандаи ҳуқуқ танҳо дар вақти истифодаи замимаи мобилӣ дода мешавад. Истифодабаранда бо салоҳдиди худ додани маълумоти геолокатсиониро бо роҳи тағири мизробҳои дахлдори таҷҳизоти мобилии худ манъ карда метавонад, аммо ин ба ғайриимкон гаштани истифодаи замимаи мобилӣ боис мешавад.
14. Бо мақсади амалӣ намудани талаботи Фармоишдиҳанда ба иҷрои хизматрасониҳои яккарата ҷиҳати даъвати воситаи нақлиёт, интиқоли борҳо ва анҷом додани корҳои боркунию борфурорӣ Дорандаи ҳуқуқ маълумот дар бораи маҳали ҷойгиршавии Истифодабарандаро ба Фармоишдиҳанда пешниҳод карда метавонад.
Маълумоти пардохт
15. Барои гирифтани имкони пардохти мукофоти иҷозатномавӣ ба тариқи пардохти ғайринақдӣ бо истифодаи кортҳои бонкӣ Истифодабаранда корти бонкиро ба ID-рақами худ вобаста карда метавонад. Вобаста намудани корти бонкӣ мустақилона аз тарафи Истифодабаранда дар замимаи мобилӣ бо роҳи нишон додани маълумоти зерин анҷом дода мешавад:
15.1. Рақами корти бонкӣ;
15.2. Муҳлати амали корти бонкӣ;
15.3. Насаб ва номи дорандаи корти бонкӣ;
15.4. Рамзи муҳофизатии корти бонкӣ.
16. Пардохти ғайринақдӣ бо истифодаи кортҳои бонкӣ тибқи қоидаи системаҳои пардохти байналмилалӣ бо принсипҳои риояи махфият ва амнияти иҷрои пардохт анҷом дода мешавад. Амнияти маълумоти пешниҳоднамудаи Истифодабаранда бо расмиёти дахлдори талаботи стандарти амнияти маълумоти саноати кортҳои пардохтӣ (Payment Card Industry Data Security Standard) таъмин гардида, ҳеҷ кас, аз ҷумла Истифодабаранда онро гирифта наметавонад. Ворид намудани маълумоти корти бонкӣ дар саҳифаи ҳифзшавандаи пардохтии бонки эквайер, ки имкони пардохти ғайринақдии хизматрасониҳоро таъмин менамояд, анҷом дода мешавад.
17. Барои гирифтани воситаҳои пулӣ аз ҳисоби шахсӣ Истифодабаранда ба Дорандаи ҳуқуқ маълумот дар бораи ҳисоби дар ташкилоти қарзӣ кушодашуда ва дигар маълумоти заруриро барои гузаронидани воситаҳои пулӣ, инчунин маълумоти шахсии Истифодабарандаро пешниҳод менамояд, аз ҷумла:
17.1. Рамзи мушаххаси бонкии ташкилоти қарзӣ;
17.2. Рақами ҳисоби гиранда дар ташкилоти қарзӣ;
17.3. Насаб, ном ва номи падари гиранда;
17.4. Рақами корти дебетӣ ё қарзӣ (бонкӣ).
18. Маълумоте, ки аз тарафи Истифодабаранда бо мақсади гирифтани воситаҳои пулӣ аз ҳисоби шахсӣ пешниҳод мешавад, ба Дорандаи ҳуқуқ анҷом додани ягон амалиётро иҷозат намедиҳад, ба ғайр аз амалиёти гузаронидани воситаҳои пулӣ ба суратҳисоби бонкии Истифодабаранда.
Файлҳои cookie
19. Дорандаи ҳуқуқ намудҳои зерини файлҳои cookie-ро истифода бурда метавонад:
19.1. Файлҳои cookie қатъӣ зарур. Чунин файлҳои cookie барои ҷойивазкунӣ дар сомона ва истифодаи хизматрасониҳои дархостшаванда лозиманд. Ин намуди файлҳои cookie ҳангоми бақайдгирии Истифодабаранда ва ҳангоми ба система ворид шудан истифода бурда мешавад. Чунин файлҳои cookie асосӣ буда, доимӣ ва муваққатӣ шуда метавонанд. Бе истифодаи чунин файлҳои cookie сомона ба таври бояду шояд кор карда наметавонанд.
19.2. Файлҳои cookie истифодабарӣ. Чунин файлҳои cookie дар бораи истифодаи сомона маълумоти омориро ҷамъоварӣ мекунанд. Чунин файлҳо иттилооти шахсии истифодабарандагони мушаххасро намегиранд. Ҳамаи маълумоти ҷамъовардаи файлҳои cookie хусусияти оморӣ дошта, аноним (номаълум) мебошад. Мақсади истифодаи чунин файлҳои cookie:
19.2.1. Гирифтани омори истифодаи сомонаҳо;
19.2.2. Арзёбии самаранокии маъракаҳои рекламавӣ.
Чунин файлҳои cookie доимӣ ва муваққатӣ буда, ҳамзамон ба файлҳои cookie асосӣ ва файлҳои cookie бегона тааллуқ дошта метавонанд.
19.3. Файлҳои cookie функсионалӣ. Ин намуди файлҳои cookie барои ҳифзи иттилооти пешниҳоднамудаи Истифодабаранда (ба мисли номи истифодабаранда, забон ё маҳали ҷойгиршавӣ) истифода бурда мешавад. Чунин файлҳои cookie иттилооти анонимро истифода намуда, амалҳои Истифодабарандаро дар сомонаҳои дигар пайгирӣ намекунанд. Мақсади истифодаи чунин файлҳои cookie:
19.3.1. Ҳифзи маълумот дар бораи ба Истифодабаранда пешниҳод гардидани ягон хизматрасонӣ дар гузашта;
19.3.2. Баланд бардоштани сифати ҳамкорӣ бо сомона дар маҷмуъ ва бо роҳи ҳифзи афзалиятҳои интихобнамудаи Истифодабаранда.
Чунин файлҳои cookie доимӣ ва муваққатӣ буда, ҳамзамон ба файлҳои cookie асосӣ ва файлҳои cookie бегона тааллуқ дошта метавонанд.
19.4. Файлҳои cookie рекламавӣ. Ин намуди файлҳои cookie барои маҳдуд намудани миқдори тамошои рекламаҳо, инчунин барои арзёбии самаранокии маъракаҳои рекламавӣ кор фармуда мешавад. Файлҳои cookie рекламавӣ барои идоракунии маводи рекламавӣ дар сомона истифода мегарданд. Файлҳои cookie рекламавӣ аз тарафи шахсони сеюм, масалан, рекламадиҳандагон ё агентҳои онҳо ҷойгир карда мешаванд. Онҳо доимӣ ва муваққатӣ шуда метавонанд. Чунин файлҳо ба реклама дар сомона, ки ширкатҳои бегона пешниҳод намудаанд, вобастагӣ доранд.
20. Муҳосира ё тоза кардани файлҳои cookie, инчунин маҳдуд намудани амали онҳо дар мизробҳои браузере, ки аз тарафи Истифодабаранда кор фармуда мешавад, имконпазир аст.
Маълумот дар бораи оператори алоқаи мобилӣ
21. Дорандаи ҳуқуқ тавассути замимаи мобилӣ дар бораи операторе, ки ба Истифодабаранда хизматрасонии алоқаи телефонии мутаҳаррик (алоқаи мобилӣ)-ро пешниҳод менамояд, маълумот мегирад.
22. Маълумоте, ки дар бораи оператор ҷамъоварӣ мешавад, маълумоти шахсии Истифодабарандаро дар бар намегирад.
23. Мақсади ҷамъоварии иттилоот дар бораи оператори алоқаи мобилӣ ба таври автоматӣ дар мизробҳои замимаи мобилӣ ҷойгир намудани маълумот дар бораи кишвари маҳали ҷойгиршавии Истифодабаранда ва забони интерфейси замимаи мобилӣ мебошад.
Таърихи фармоишҳо
24. Дорандаи ҳуқуқ таърихи фармоишҳои яккаратаи аз тарафи Истифодабаранда иҷрошударо нигоҳ медорад, аз ҷумла вақти оғози иҷрои фармоиш, суроғаи ҷои фиристодани автомобил, суроғаҳои хатсайри мобайнӣ ва хатсайри охирин, тарифи истифодашаванда, тарзи пардохт ва дигар маълумоти нишондодаи Фармоишдиҳанда.
25. Мақсади ҷамъоварии иттилоот дар бораи таърихи фармоишҳо беҳтар гардонидани сифати хизматҳои расонидашаванда бо роҳи пуркунии автоматии параметрҳои фармоиш ва бо истифодаи маълумоти пештар пешниҳодшуда мебошад, ки ихтисори вақти ташкили фармоишро имконпазир мегардонад.

Настоящая политика регламентирует порядок сбора и обработки персональных и иных конфиденциальных данных пользователей мобильного приложения Taxsee Driver с использованием средств автоматизации посредством сети Интернет.

 

Общие положения

1.  В рамках настоящей политики используются следующие термины:

1.1.Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.2.Мобильное приложение — программа для электронных вычислительных машин Taxsee Driver, устанавливаемая на устройство Пользователя под управлением мобильных операционных систем iOS, Android и позволяющая автоматизировать доступ Пользователя к базе данных.

1.3.Сайт — совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет. Адреса сайта правообладателя в сети Интернет: https://driver.taxsee.com/privacy/.

1.4.Правообладатель — лицо, которому принадлежит право на использование сайта, а также на использование и распространение мобильного приложения, и которое осуществляет отработку персональных данных Пользователей.

1.5.Пользователь — лицо, осуществляющее использование мобильного приложения на условиях простой (не исключительной) лицензии и предоставляющее Правообладателю свои персональные данные.

1.6.Заказчик — лицо, осуществляющее заказ услуги посредством Сервиса.

1.7.Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.8.Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

1.9.Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

1.10. Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

1.11. Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.

1.12. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

1.13. Файлы cookie — фрагменты данных, отправленные сайтом и хранимые на компьютере, мобильном телефоне или другом устройстве, с которого Пользователь посещает сайт, применяемые для сохранения данных о действиях Пользователя на сайте.

1.14. Идентификатор устройства — уникальные данные, позволяющие идентифицировать устройство Пользователя, на котором установлено мобильное приложение, предоставляемые самим устройством или рассчитываемые мобильным приложением.

2.  Установка Пользователем на свое устройство мобильного приложения либо использование мобильного приложения любым другим способом, а также использования сайта означает согласие Пользователя с условиями настоящей политики, в том числе согласие Пользователя на обработку Правообладателем его персональных данных в случаях, когда положениями действующего законодательства требуется такое согласие.

 

Персональные данные

3.  В ходе обработки персональных данных Пользователь имеет право:

3.1.На получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

3.1.1. Подтверждение факта обработки персональных данных;

3.1.2. Правовые основания и цели обработки персональных данных;

3.1.3. Цели и применяемые способы обработки персональных данных;

3.1.4. Сведения о наименовании и месте нахождения лица, осуществляющего обработку персональных данных, сведения о лицах (за исключением работников Правообладателя), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Правообладателем или на основании действующего законодательства;

3.1.5. Обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен действующим законодательством;

3.1.6. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

3.1.7. Порядок осуществления Пользователем прав, предусмотренных действующим законодательством;

3.1.8. Информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

3.1.9. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Правообладателя, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

3.1.10. Иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

3.2.Требовать от Правообладателя уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

3.3.Обжаловать действия или бездействие Правообладателя в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке, если Пользователь полагает, что Правообладатель осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований действующего законодательства или иным образом нарушает его права и свободы.

3.4.На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

4.  В ходе обработки персональных данных Правообладатель обязан:

4.1.Предоставить Пользователю по его просьбе следующую информацию:

4.1.1. Подтверждение факта обработки персональных данных;

4.1.2. Правовые основания и цели обработки персональных данных;

4.1.3. Цели и применяемые способы обработки персональных данных;

4.1.4. Свое наименование и место нахождения, сведения о лицах (за исключением работников), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора или на основании действующего законодательства;

4.1.5. Обрабатываемые персональные данные Пользователя, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен действующим законодательством;

4.1.6. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

4.1.7. Порядок осуществления Пользователем прав, предусмотренных действующим законодательством;

4.1.8. Информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

4.1.9. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Правообладателя, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

4.1.10. Иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

4.2.Обеспечить принятие мер по предотвращению несанкционированного доступа к персональным данным Пользователя.

4.3.Опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему политику в отношении обработки персональных данных, а также к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных.

5.  Целью сбора и обработки персональных данных Пользователя является заключение договора на предоставление Пользователю права на использование мобильного приложения. При сборе и обработке персональных данных Правообладатель не преследует иных целей, кроме целей исполнения указанного договора.

6.  Персональные данные Пользователя хранятся на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем обработки персональных данных.

7.  Правообладатель собирает и обрабатывает следующие персональные данные Пользователя:

7.1.Фамилия, имя, отчество;

7.2.Дата рождения;

7.3.Абонентский телефонный номер;

7.4.Фотографическое изображение;

7.5.Серия, номер и дата выдачи документа, подтверждающего право на управление транспортным средством;

7.6.Государственный регистрационный знак транспортного средства.

7.7.Персональные данные Пользователя уничтожаются Правообладателем в течение 24 часов с момента регистрации в мобильном приложении. После регистрации Пользователя, предоставленные им персональные данные не сохраняются и в дальнейшем не используются, Правообладатель не хранит, не обрабатывает и не использует персональные данные Пользователя, не является оператором по обработке персональных данных.

8.  Уничтожение персональных данных Пользователя осуществляется без возможности их последующего восстановления.

9.  Правообладатель использует и хранит следующие данные о Пользователе, не являющиеся персональными данными и не позволяющие идентифицировать Пользователя:

9.1. Марка, модель и цвет транспортного средства;

9.2. Цифровая часть государственного регистрационного знака транспортного средства;

9.3. Имя.

10.  Доступ к персональным данным Пользователя имеют только работники Правообладателя. Правообладатель не распространяет персональные данные Пользователя, а также не предоставляет к ним доступ третьим лицам без получения предварительного согласия Пользователя, за исключением случаев предоставления персональных данных по запросам уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством.

11.  Правообладатель принимает следующие меры по предотвращению несанкционированного доступа к персональным данным Пользователя:

11.1. Назначает работников, ответственных за организацию обработки персональных данных;

11.2. Применяет организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных Пользователя, а именно:

11.2.1. Определяет угрозы безопасности персональным данным при их обработке в информационных системах персональных данных;

11.2.2. Организует режим обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система, препятствующий возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;

11.2.3. Обеспечивает сохранность носителей персональных данных;

11.2.4. Утверждает перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным, необходимый для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;

11.2.5. Использует средства защиты информации, необходимые для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным;

11.2.6. Оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;

11.2.7. Обеспечивает обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер;

11.2.8. Восстанавливает персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним (при наличии технической возможности такого восстановления);

11.2.9. Устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных;

11.2.10. Осуществляет контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровнем защищенности информационных систем персональных данных.

12.  Пользователь вправе требовать от Правообладателя уточнения (актуализации) его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления Правообладателю соответствующего запроса и (или) требования в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо его личного предоставления по месту нахождения Правообладателя. Адрес места нахождения Правообладателя указан в соответствующем разделе сайта. Указанный запрос/требование должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес места жительства Пользователя, сведения, подтверждающие участие Пользователя в отношениях с Правообладателем (ID-номер Пользователя), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных, требование об уточнении, блокировании или уничтожении персональных данных Пользователя либо уведомление об отзыве согласия на обработку персональных данных, подпись Пользователя или его представителя. Правообладатель обязан дать мотивированный ответ по существу запроса/требования Пользователя в течение 30 календарных дней со дня его получения.

 

Геолокационные данные

13.  Правообладатель получает посредством мобильного приложения данные о месте нахождения Пользователя (геолокационные данные). Геолокационные данные передаются Правообладателю только во время использования мобильного приложения. Пользователь по своему усмотрению может запретить передачу геолокационных данных путем изменения соответствующих настроек своего мобильного устройства, однако это может повлечь невозможность использования мобильного приложения.

14.  В целях оказания Заказчику транспортных услуг Правообладатель может предоставить Заказчику данные о месте нахождения Пользователя.

 

Платежные данные

15.  Для получения возможности оплаты лицензионного вознаграждения безналичным платежом с использованием банковских карт Пользователь может осуществить привязку банковской карты к своему ID-номеру. Привязка банковской карты осуществляется Пользователем самостоятельно в мобильном приложении путем указания следующих данных:

15.1. Номер банковской карты;

15.2. Срок действия банковской карты;

15.3. Фамилия и имя держателя банковской карты;

15.4. Защитный код банковской карты.

16.  Оплата безналичным платежом с использованием банковских карт осуществляется в соответствии с правилами международных платежных систем на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности совершения платежа. Безопасность предоставляемых Пользователем данных обеспечивается соответствием процедур требованиям стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Data Security Standard), и никто, включая Правообладателя, не может их получить. Ввод данных банковской карты осуществляется на защищенной платежной странице банка-эквайера, обеспечивающего возможность безналичной оплаты услуг.

17.  Для осуществления вывода денежных средств, находящихся на лицевом счете, Пользователь предоставляет Правообладателю данные о счете, открытом в кредитной организации и иные данные, необходимые для перечисления денежных средств, в том числе персональные данные Пользователя, а именно:

17.1. Банковский идентификационный код кредитной организации;

17.2. Номер счета получателя в кредитной организации;

17.3. Фамилия, имя отчество получателя;

17.4. Номер дебетовой или кредитной (банковской) карты.

18.  Предоставляемые Пользователем в целях осуществления вывода денежных средств с лицевого счета данные не позволяют Правообладателю производить никакие операции, кроме операций по зачислению денежных средств на банковский счет Пользователя.

 

Файлы cookie

19.  Правообладателем могут использоваться следующие типы файлов cookie:

19.1. Строго необходимые cookie. Они требуются для перемещения по сайту и использования запрашиваемых услуг. Файлы cookie этого типа применяются при регистрации Пользователя и входе в систему. Без них становятся недоступны запрашиваемые Пользователем услуги. Данные файлы cookie являются основными и могут быть как постоянными, так и временными. Без использования этого типа файлов cookie сайт не работает должным образом.

19.2. Эксплуатационные cookie. Они собирают статистические данные об использовании сайта. Данные файлы не получают личную информацию Пользователя. Все сведения, собранные данными файлами cookie, носят статистический характер и являются анонимными. Цели использования этих cookie:

19.2.1. Получение статистики использования сайтов;

19.2.2. Оценка эффективности рекламных кампаний.

Данные файлы cookie бывают постоянными и временными, а также могут относиться как к основным, так и к сторонним cookie.

19.3. Функциональные cookie. Они используются для запоминания предоставленной Пользователем информации (такой, как имя пользователя, язык или место нахождения). Данные файлы используют обезличенную информацию и не отслеживают действия Пользователя на других сайтах. Цели использования этих cookie:

19.3.1. Запоминание сведений о том, предоставлялась ли Пользователю какая-либо услуга ранее;

19.3.2. Повышение качества взаимодействия с сайтом в целом путем запоминания выбранных Пользователем предпочтений.

Данные файлы cookie бывают постоянными и временными, а также могут относиться как к основным, так и к сторонним cookie.

19.4. Рекламные cookie. Они применяются для управления рекламными материалами на сайте, ограничения количества просмотров рекламы пользователем, а также для оценки эффективности рекламных кампаний. Рекламные файлы cookie размещаются третьими лицами — например, рекламодателями и их агентами. Данные файлы связаны с рекламой на сайте, предоставленной сторонними компаниями. Могут быть как постоянными, так и временными.

20.  Заблокировать или удалить файлы cookie, а также ограничить их действие можно в настройках браузера, используемого Пользователем.

Данные об устройстве Пользователя

21.  Правообладатель посредством мобильного приложения получает данные об устройстве Пользователя, установленных на нем приложениях и интернет-соединении. К указанной категории относится информация о модели устройства, об операционной системе, данные браузера, IP-адрес, идентификаторы устройства.

22.  Собираемые данные об устройстве Пользователя не содержат персональных данных Пользователя.

23.  Целью сбора информации об устройстве Пользователя является внутренний учет пользователей мобильного приложения, а также усовершенствования его работы.

Данные об операторе сотовой связи

24.  Правообладатель посредством мобильного приложения получает данные об операторе, предоставляющем Пользователю услуги подвижной телефонной связи (сотовой связи).

25.  Собираемые данные об операторе сотовой связи не содержат персональных данных Пользователя.

26.  Целью сбора информации об операторе сотовой связи является автоматическое установление в настройках мобильного приложения данных о стране места нахождения Пользователя и языке интерфейса мобильного приложения.

История заказов

27.  Правообладатель сохраняет историю выполненных Пользователем заказов, а именно время начала исполнения заказа, адрес места подачи автомобиля, промежуточные и конечный адреса маршрута, применяемый тариф, способ оплаты и иные данные, указываемые Заказчиком.

28.  Целью сбора информации об истории заказов является улучшение качества предоставляемых услуг путем автоматического заполнения параметров заказа с использованием ранее предоставленных данных, что позволяет сократить время создания заказа.