Політика конфіденційності

при використанні мобільного застосування Taxsee Driver

Справжня політика регламентує порядок збору та обробки персональних та інших конфіденційних даних користувачів мобільного додатка Taxsee Driver з використанням засобів автоматизації за допомогою мережі Інтернет. Справжня політика є невід'ємною частиною субліцензійного угоди, розміщеного на сайті в мережі Інтернет за адресами https://taximaxim.com.ua/driver або https://taximaxim.com/driver, і діє одночасно з ним.


Загальні положення

1. В рамках цієї політики використовуються такі терміни:

1.1. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певної або визначеної фізичній особи (суб'єкту персональних даних).

1.2. Мобільний додаток - програма для електронних обчислювальних машин Taxsee Driver, що встановлюється на пристрій Користувача під управлінням мобільних операційних систем iOS, Android, Windows Phone і дозволяє автоматизувати доступ Користувача до бази даних.

1.3. Сайт - сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується за допомогою мережі Інтернет по доменних іменах і (або) по мережевих адрес, що дозволяє ідентифікувати сайти в мережі Інтернет. Адреси сайту правовласника в мережі Інтернет: https://taximaxim.com.ua/driver або https://taximaxim.com/driver.

1.4. Правовласник - особа, якій належить право на використання сайту, а також на використання і поширення мобільного застосування, і яке здійснює відпрацювання персональних даних користувачів.

1.5. Користувач - особа, яка здійснює використання мобільного застосування на умовах простій (не виключній) ліцензії та надає Правовласнику свої персональні дані.

1.6. Замовник - особа, що інформує Правовласника про існуючу потреби в наданні йому послуг з перевезення легковим таксі, доставці товарів (вантажів), проведення вантажно-розвантажувальних робіт (далі - транспортні послуги).

1.7. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.8. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

1.9. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб.

1.10. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

1.11. Знищення персональних даних - дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

1.12. Інформаційна система персональних даних - сукупність наявних в базах даних персональних даних, які забезпечують їх обробку інформаційними технологіями і технічними засобами.

1.13. Файли cookie - фрагмент даних, відправлений сайтом і зберігається на комп'ютері, мобільному телефоні або іншому пристрої, з якого Користувач відвідує сайт, застосовуваний для збереження даних про дії Користувача на сайті.

1.14. Ідентифікатор пристрою - унікальні дані, що дозволяють ідентифікувати пристрій Користувача, на якому встановлено мобільний додаток, що надаються самим пристроєм або розраховуються мобільним додатком.

2. Установка Користувачем на свій пристрій мобільного додатка або використання мобільного застосування будь-яким іншим способом, а також використання сайту означає згоду Користувача з умовами справжньої політики, в тому числі згода Користувача на обробку Правовласником його персональних даних, у випадках, коли положеннями чинного законодавства потрібна таке згода.


Персональні дані

3. В ході обробки персональних даних Користувач має право:

3.1. На отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних, яка в тому числі містить:

3.1.1. Підтвердження факту обробки персональних даних;

3.1.2. Правові підстави і цілі обробки персональних даних;

3.1.3. Цілі і застосовувані способи обробки персональних даних;

3.1.4. Відомості про найменування та місцезнаходження особи, яка здійснює обробку персональних даних, відомості про осіб (за винятком працівників Правовласника), які мають доступ до персональних даних або яким можуть бути розкриті персональні дані на підставі договору з Правовласником або на підставі чинного законодавства;

3.1.5. Оброблювані персональні дані, які стосуються відповідного суб'єкту персональних даних, джерело їх отримання, якщо інший порядок подання таких даних не передбачений чинним законодавством;

3.1.6. Терміни обробки персональних даних, в тому числі терміни їх зберігання;

3.1.7. Порядок здійснення Користувачем прав, передбачених чинним законодавством;

3.1.8. Інформацію про здійснену або про передбачувану транскордонної передачі даних;

3.1.9. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням Правовласника, якщо обробка доручена або буде доручена такій особі;

3.1.10. Інші відомості, передбачені чинним законодавством.

3.2. Вимагати від Правовласника уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав.

3.3. Оскаржити дії або бездіяльність Правовласника в уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку, якщо Користувач вважає, що Правовласник здійснює обробку його персональних даних з порушенням вимог чинного законодавства або іншим чином порушує його права і свободи.

3.4. На захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі на відшкодування збитків та (або) компенсацію моральної шкоди в судовому порядку.

4. В ході обробки персональних даних Правовласник зобов'язаний:

4.1. Надати Користувачу на його прохання наступну інформацію:

4.1.1. Підтвердження факту обробки персональних даних;

4.1.2. Правові підстави і цілі обробки персональних даних;

4.1.3. Цілі і застосовувані способи обробки персональних даних;

4.1.4. Своє найменування і місце знаходження, відомості про осіб (за винятком працівників), які мають доступ до персональних даних або яким можуть бути розкриті персональні дані на підставі договору або на підставі чинного законодавства;

4.1.5. Оброблювані персональні дані Користувача, джерело їх отримання, якщо інший порядок подання таких даних не передбачений чинним законодавством;

4.1.6. Терміни обробки персональних даних, в тому числі терміни їх зберігання;

4.1.7. Порядок здійснення Користувачем прав, передбачених чинним законодавством;

4.1.8. Інформацію про здійснену або про передбачувану транскордонної передачі даних;

4.1.9. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові та адреса особи, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням Правовласника, якщо обробка доручена або буде доручена такій особі;

4.1.10. Інші відомості, передбачені чинним законодавством.

4.2. Забезпечити вжиття заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних Користувача.

4.3. Опублікувати чи іншим чином забезпечити необмежений доступ до документа, який визначає політику щодо обробки персональних даних, а також до відомостей про реалізовані вимоги до захисту персональних даних.

5. Метою збору і обробки персональних даних Користувача є укладення договору (субліцензійного угоди) між Користувачем і Правовласником. При зборі та обробці персональних даних Правовласник не переслідує інших цілей, окрім цілей виконання субліцензійного угоди.

6. Персональні дані Користувача зберігаються на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем обробки персональних даних.

7. Правовласник збирає і обробляє наступні персональні дані Користувача:

7.1. Прізвище ім'я по батькові;

7.2. Дата народження;

7.3. Абонентський телефонний номер;

7.4. Фотографічне зображення;

7.5. Серія, номер та дата видачі документа, що підтверджує право на керування транспортним засобом;

7.6. Державний реєстраційний знак транспортного засобу.

7.7. Персональні дані Користувача знищуються Правовласником протягом 24 годин з моменту реєстрації в мобільному додатку. Після реєстрації Користувача, надані їм персональні дані не зберігаються і в подальшому не використовуються, Правовласник не зберігає, не виконує жодних і не використовує персональні дані Користувача, не є оператором по обробці персональних даних.

8. Знищення персональних даних Користувача здійснюється без можливості їх подальшого відновлення.

9. Правовласник використовує і зберігає такі дані про Користувача, які не є персональними даними і не дозволяють ідентифікувати Користувача:

9.1. Марка, модель і колір транспортного засобу;

9.2. Цифрова частина державного реєстраційного знака транспортного засобу;

9.3. Ім'я.

10. Доступ до персональних даних Користувача мають тільки працівники Правовласника. Правовласник не поширює персональні дані Користувача, а також не надає до них доступ третім особам без попередньої письмової згоди Користувача, за винятком випадків надання персональних даних за запитами уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства.

11. Правовласник вживає наступних заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних Користувача:

11.1. Призначає працівників, відповідальних за організацію обробки персональних даних;

11.2. Застосовує організаційні і технічні заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Користувача, а саме:

11.2.1. Визначає загрози безпеки персональних даних при їх обробці в інформаційних системах персональних даних;

11.2.2. Організовує режим забезпечення безпеки приміщень, в яких розміщена інформаційна система, що перешкоджає можливості неконтрольованого проникнення або перебування в цих приміщеннях осіб, які не мають права доступу до цих приміщень;

11.2.3. Забезпечує збереження носіїв персональних даних;

11.2.4. Затверджує перелік осіб, які мають доступ до персональних даних, необхідний для виконання ними службових (трудових) обов'язків;

11.2.5. Використовує засоби захисту інформації, необхідні для запобігання несанкціонованого доступу до персональних даних;

11.2.6. Оцінює ефективність вжитих заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних;

11.2.7. Забезпечує виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних та вжиття заходів;

11.2.8. Відновлює персональні дані, модифіковані або знищені внаслідок несанкціонованого доступу до них (за наявності технічної можливості такого відновлення);

11.2.9. Встановлює правила доступу до персональних даних, оброблюваних в інформаційній системі персональних даних;

11.2.10. Здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки персональних даних і рівнем захищеності інформаційних систем персональних даних.

12. Користувач має право вимагати від Правовласника уточнення (актуалізації) його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом подання відповідного Правовласнику відповідного запиту і (або) вимоги у письмовій формі рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення або його особистого надання за місцем знаходження Правовласника. Адреса місця знаходження Правовласника вказана у відповідному розділі сайту. Вказаний запит / вимога має містити номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або його представника, відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав, адреса місця проживання Користувача, відомості, що підтверджують участь Користувача в стосунках з Правовласником (ID-номер Користувача), або відомості, іншим чином підтверджують факт обробки персональних даних, вимога про уточнення, блокуванні або знищення персональних даних Користувача або повідомлення про відкликання согл Асія на обробку персональних даних, підпис Користувача або його представника. Правовласник зобов'язаний дати вмотивовану відповідь по суті запиту / вимоги Користувача протягом 30 календарних днів з дня його отримання.


Геолокаційні дані

13. Правовласник отримує за допомогою мобільного додатку дані про місце знаходження Користувача (геолокаційні дані). Геолокаційні дані передаються Правовласнику тільки під час використання мобільного додатку. Користувач на свій розсуд може заборонити передачу геолокаційних даних шляхом зміни відповідних налаштувань свого мобільного пристрою, однак це може спричинити неможливість використання мобільного додатку.

14. З метою надання Замовнику транспортних послуг Правовласник може надати Замовникові дані про місце знаходження Користувача.


Платіжні дані

15. Для отримання можливості оплати ліцензійного винагороди безготівковим платежем з використанням банківських карт Користувач може здійснити прив'язку банківської карти до свого ID-номеру. Прив'язка банківської карти здійснюється Користувачем самостійно в мобільному додатку шляхом вказівки наступних даних:

15.1. Номеру банківської карти;

15.2. Терміну дії банківської картки;

15.3. Прізвище та ім'я власника банківської карти;

15.4. Захисний код банківської картки.

16. Оплата безготівковим платежем з використанням банківських карт здійснюється відповідно до правил міжнародних платіжних систем на принципах дотримання конфіденційності і безпеки здійснення платежу. Безпека надаються Користувачем даних забезпечується відповідністю процедур вимогам стандарту безпеки даних індустрії платіжних карт (Payment Card Industry Data Security Standard) і ніхто, включаючи Правовласника, не може їх отримати. Введення даних банківської карти здійснюється на захищеній платіжної сторінці банку-еквайра, що забезпечує можливість безготівкової оплати послуг.

17. Для здійснення виведення грошових коштів, що знаходяться на особовому рахунку, Користувач надає Правовласнику дані про рахунку, відкритому в кредитній організації та інші дані, необхідні для перерахування грошових коштів, в тому числі персональні дані Користувача, а саме:

17.1. Банківський ідентифікаційний код кредитної організації;

17.2. Номер рахунку одержувача в кредитній організації;

17.3. Прізвище, ім'я по батькові одержувача;

17.4. Номер дебетової або кредитної (банківської) карти.

18. Надані Користувачем з метою здійснення виведення грошових коштів з особового рахунку дані не дозволяють Правовласнику виробляти ніякі операції, крім операцій із зарахування коштів на банківський рахунок Користувача.


Файли cookie

19. Правовласником можуть використовуватися такі типи файлів cookie:

19.1. Строго необхідні cookie. Ці файли cookie потрібні для переміщення по сайту і використання запитуваних послуг. Файли cookie цього типу застосовуються при реєстрації Користувача та вході в систему. Без них стають недоступні запитувані Користувачем послуги. Дані файли cookie є основними і можуть бути як постійними, так і тимчасовими. Без використання цього типу файлів cookie сайт не працює належним чином.

19.2. Експлуатаційні cookie. Ці файли cookie збирають статистичні дані про використання сайту. Дані файли не отримують особисту інформацію Користувача. Всі відомості, зібрані даними файлами cookie, носять статистичний характер і є анонімними. Цілі використання цих cookie:

19.2.1. Отримання статистики використання сайтів;

19.2.2. Оцінка ефективності рекламних кампаній.

Дані файли cookie бувають постійними і тимчасовими, а також можуть ставитися як до основних, так і до сторонніх cookie.

19.3. Функціональні cookie. Даний тип файлів cookie використовується для запам'ятовування наданої Користувачем інформації (такої, як ім'я користувача, мову або місце знаходження). Дані файли використовують анонімну інформацію і не відстежують дії Користувача на інших сайтах. Цілі використання цих cookie:

19.3.1. Запам'ятовування відомостей про те, чи надавалася Користувачеві будь-яка послуга раніше;

19.3.2. Підвищення якості взаємодії з сайтом в цілому шляхом запам'ятовування обраних Користувачем переваг.

Дані файли cookie бувають постійними і тимчасовими, а також можуть ставитися як до основних, так і до сторонніх cookie.

19.4. Рекламні cookie. Даний тип файлів cookie використовується для обмеження кількості переглядів реклами, а також для оцінки ефективності рекламних кампаній. Рекламні cookie застосовуються для управління рекламними матеріалами на сайті. Рекламні файли cookie розміщуються третіми особами - наприклад, рекламодавцями і їх агентами. Вони можуть бути як постійними, так і тимчасовими. Дані файли пов'язані з рекламою на сайті, наданої сторонніми компаніями.

20. Заблокувати або видалити файли cookie, а також обмежити їх дію можна в налаштуваннях браузера, використовуваного Користувачем.


Дані про пристрій Користувача

21. Правовласник за допомогою мобільного додатку отримує дані про пристрій Користувача, встановлені на ньому додатки та інтернет-з'єднання. До зазначеної категорії відноситься інформація про моделі пристрою, про операційну систему, дані браузера, IP-адреса, ідентифікатори пристрою.

22. Зібрані дані про пристрій Користувача не містять персональних даних Користувача.

23. Метою збору інформації про пристрій Користувача є внутрішній облік користувачів мобільного додатка, а також удосконалення його роботи.


Дані про оператора мобільного зв'язку

24. Правовласник за допомогою мобільного додатку отримує дані про оператора, що надає Користувачеві послуги рухомого телефонного зв'язку (мобільного зв'язку).

25. Зібрані дані про оператора мобільного зв'язку не містять персональних даних Користувача.

26. Метою збору інформації про оператора стільникового зв'язку є автоматичне встановлення в настройках мобільного застосування даних про країну місця знаходження Користувача і мовою інтерфейсу мобільного додатка.


Історія замовлень

27. Правовласник зберігає історію виконаних Користувачем замовлень, а саме час початку виконання замовлення, адреса місця подачі автомобіля, проміжні і кінцевий адреси маршруту, застосовуваний тариф, спосіб оплати і інші дані, які вказуються Замовником.

28. Метою збору інформації про історію замовлень є поліпшення якості послуг, що надаються шляхом автоматичного заповнення параметрів замовлення з використанням раніше наданих даних, що дозволяє скоротити час створення замовлення.