Taxsee Driver

Ang mobile app na Taxsee Driver ay para sa mga taong gustong kumita ng pera gamit ang kanilang sasakyan, maibalik ang nagastos nila para sa pagmimintina nito, o magsimula ng kanilang sariling negosyo sa larangan ng transportasyon.

I-download ang app nang libre

Kasalukuyang bersyon ng app - 3.24.0.1 mula sa 24.05.2023

3.24.0.1 I-download
Mga alternatibong pagbubuo ng app (kapag ininstall kasama ng pangunahing app, magagamit ang mga ito para magpatakbo ng ilang mga aplikasyon nang sabay-sabay):
3.24.0.2 I-download
3.24.0.3 Karagdagang alternatibong pagbubuo I-download
Pansubok na bersyon ng app - 3.24.0.6 I-download

(posibleng magkaroon ng ilang mga error at maliliit na bug, hindi ito stable na bersyon, at ginagamit para sa pagsubok ng mga bagong feature)

Kasalukuyang bersyon ng app