Taxsee Driver

Ứng dụng đi động Taxsee Driver dành cho những tài xế muốn kiếm tiền bằng chiếc xe của mình, bù lại những chi phí cho việc bảo trì xe và bắt đầu việc kinh doanh trong lĩnh vực vận chuyển.

Tải ứng dụng miễn phí

Cho Android

Phiên bản ứng dụng mới nhất - 3.25.11.1 từ 26.04.2024

3.25.11.1 Tải về
Các bản dựng ứng dụng thay thế (được cài đặt song song với bản chính, để chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc):
3.25.11.2 Tải về
3.25.11.3 Bản dựng thay thế bổ sung Tải về
Phiên bản ứng dụng thử nghiệm - 3.25.11.6 Tải về(có thể chứa lỗi và chưa được xử lý xong, không ổn định, được đăng tải cho việc thử nghiệm những chức năng mới)

Cho iOS

Phiên bản ứng dụng mới nhất

Đào tạo về cách làm việc với ứng dụng